O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Zajęcia Grupowe

Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli  będą organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego w małych grupach (do 3-4 osób). Zajęcia w większych grupach będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi online (o ile specyfika zajęć i grupy na to pozwoli).  

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla Rodziców

opublikowane: 19 paź 2020, 04:38 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:02 ]

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla Rodziców

rozwijająca umiejętności wychowawcze

 

Zapraszamy Rodziców którzy:

  • potrzebują wsparcia z radzeniu sobie z problemami wychowawczymi 
  • chcą poprawić komunikację w swojej rodzinie – lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi;
  • chcą czuć więcej zadowolenia z bycia rodzicem;
  • chcą przeciwdziałać agresji słownej i bezpośredniej;
  • chcą uczyć swoje dziecko rozwiązywania problemowych sytuacji i umieć je wspierać
  • potrzebują lepiej rozumieć kłopoty swoich dzieci;są gotowi uczyć dziecko przestrzegania umów i zasad

 i są gotowi poświęcić temu 1,5 godziny tygodniowo x 4 spotkania.

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, online, zaczynają się 28 października

i są w środy w godz. 17.00 - 18.30

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 22 825 18 15 – sekretariat poradni (Zapisy trwają)

Grupa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym „JAK POMÓC SOBIE I DZIECKU, GDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE…”

opublikowane: 1 paź 2020, 01:25 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:02 ]

„JAK POMÓC SOBIE I DZIECKU, GDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE…”

GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Jest to cykl 3 spotkań, przeznaczonych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 r.ż.) mające na celu:

- wspieranie kształtowania dobrych relacji rodzic-dziecko

- lepszego rozumienia potrzeb rozwojowych dziecka

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców

- wspieranie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Każde spotkanie będzie odrębną całością ale zachęcamy do udziału we wszystkich.

 

Adresaci: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym  

 

Organizacja: 3 spotkania dla rodziców w soboty w godz.10.00 - 12.00 na terenie Poradni a w sytuacji konieczności przejścia na pracę zdalną kontynuacja spotkań na wybranej  platformie (np. ZOOM).

 

Planowane terminy spotkań:

21.11.2020

12.12.2020

09.01.2021

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się przedszkolem

Prowadzące: Joanna Frątczak-Garbowicz, Joanna Zapalska-Brud

TRENING EFEKTYWNEJ NAUKI - dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

opublikowane: 1 paź 2020, 01:10 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:03 ]

TRENING EFEKTYWNEJ NAUKI

 

Jest to cykl 10 spotkań, stworzonych z myślą o dzieciach z trudnościami w uczeniu się. Celem zajęć jest poznanie i praktyczne przećwiczenia technik pamięciowych, ćwiczenie koncentracji uwagi, nabywanie umiejętności sporządzania notatek, organizacji materiału do nauki.

Należy pamiętać, że stosowanie poznanych technik w praktyce, w trakcie i po skończeniu treningu, przez dziecko jest niezbędnym czynnikiem predysponującym do przyszłego sukcesu szkolnego.

 

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Organizacja: 10 spotkań, 1 x w tygodniu - 45 min, po 2 osoby na zajęciach

 

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się placówką szkolną

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć.

Prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz

TRENING ORTOGRAFICZNY dla uczniów klas IV-VI

opublikowane: 1 paź 2020, 01:09 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:03 ]

TRENING ORTOGRAFICZNY

Jest to cykl 15 spotkań, stworzonych z myślą o dzieciach, które mają trudność w opanowaniu zasad poprawnej pisowni ortograficznej.

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie dziecka z technikami ułatwiającymi zapamiętywanie ortografii oraz praktyczne ich przećwiczenie. W trakcie zajęć dziecko przypomina sobie reguły ortograficzne, zapisuje je oraz wykonuje ćwiczenia. Należy pamiętać, że sukcesywne wykonywanie pracy domowej oraz regularne powtarzanie zasad ortograficznych i ich ćwiczenie w domu jest niezbędnym czynnikiem predysponującym do przyszłego sukcesu szkolnego. Po zakończonym treningu niezbędne jest kontunuowanie ćwiczeń i utrwalanie zasad ortograficznych w domu.

 

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Organizacja: 15 spotkań, 1 x w tygodniu - 45 min, po 2 osoby na zajęciach

 

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się placówką szkolną

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć.

Prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz

TRENING RELAKSACYJNY dla uczniów klas IV-VIII

opublikowane: 1 paź 2020, 01:07 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:03 ]

TRENING RELAKSACYJNY

 

Jest to cykl 6 spotkań, przeznaczonych dla dzieci/młodzieży które chcą zapoznać się z wybranymi technikami relaksacji i redukcji napięcia. Proponowane sposoby relaksacji są dostosowane do wieku uczestników i mogą być wykorzystywane w  sytuacjach. dla nich trudnych i stresujących. Systematyczne ćwiczenie poznanych technik będzie sprzyjać sukcesom dziecka w sytuacjach szkolnych i w relacjach z innymi.

Po zakończonych spotkaniach z dziećmi planowane jest 1 spotkanie podsumowujące dla rodziców.

Planowane są dwie grupy – pierwsza edycja dla dzieci  starszych (z klas VI – VIII), druga - dla młodszych (z klas IV-VI)

Informacje dodatkowe: część zajęć będzie polegać na ćwiczeniach na matach – wskazany jest wygodny strój, kocyk albo ręcznik, by położyć go na macie oraz urządzenie do nagrań audio, by zarejestrować podawane instrukcje relaksacyjne – do ćwiczeń w domu.

 

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

 

Organizacja: 6 spotkań dla uczniów, 1 x w tygodniu - 45 min, po 3-4 osoby na zajęciach  + 1 spotkanie dla rodziców po zakończonym cyklu zajęć dla dzieci

I edycja: 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11 i 17.11 spotkanie dla rodziców

II edycja: od stycznia 2021r.

 

Planowane terminy spotkań: wtorki w godz. 18:00 – 18:45 w Poradni a w sytuacji konieczności przejścia na pracę zdalną kontynuacja spotkań na wybranej  platformie (np. ZOOM).

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się placówką szkolną

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadzące informują telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć.

Prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz, Joanna Zapalska-Brud

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 5 i 6 letnich

opublikowane: 1 paź 2020, 00:53 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 19 paź 2020, 06:03 ]

Jest to cykl 10 spotkań, których głównym celem jest rozwijanie społecznych umiejętności przedszkolnych takich jak przestrzeganie reguł pracy w grupie, czekanie na swoją kolej, zgłaszanie się, reagowanie na polecenia kierowane do grupy, nauka komunikowania się z innymi dziećmi, podejmowanie współpracy.

 Zajęcia odbywają się w małych grupach 3-osobowych, dobranych pod względem wieku i umiejętności.

 Przed rozpoczęciem zajęć konieczna jest konsultacja z rodzicem.

 

 Adresaci: dzieci przedszkolne, 5 i 6 letnie.

 

 Organizacja: 1 konsultacja z rodzicem, 10 spotkań dla dzieci w stałej grupie, 1 x w tygodniu - 45 min. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy.

 Planowane terminy spotkań: poniedziałki w godz. 16-16.45, druga grupa poniedziałki godz. 17:00 – 17:45 w Poradni, sala na parterze.

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się placówką

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadzący informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć.

Prowadzący: mgr Elżbieta Kowalska- psycholog

1-6 of 6