Poradnia oferuje profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną
w następujących dziedzinach:

 • Diagnozy
 • Profilaktyki
 • Psychoedukacji
 • Doradztwa i poradnictwa edukacyjno -zawodowego
 • Terapii pedagogicznej
 • Terapii psychologicznej
 • Terapii logopedycznej
 • Terapii zaburzeń odżywiania i uzależnień
 • Zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Zaburzeń uwagi


Nasza oferta adresowana jest głównie do:

 • Dzieci
 • Młodzieży
 • Rodziców
 • Opiekunów
 • Nauczycieli
 • Pracowników pedagogicznych placówek oświatowych
 • Placówek jako organizacji

Zadania realizowane w ramach pracy Poradni:

Diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

Adresat: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin zajęć: cały rok szkolny 

Diagnoza psychologiczna pod kątem specyficznych trudności w nauce

Adresat: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin zajęć: cały rok szkolny 

Diagnoza psychologiczna pod kątem wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery edukacyjnej

Adresat: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Termin zajęć: cały rok szkolny

Diagnoza i terapia logopedyczna

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież licealna 
Cel: usprawnianie funkcji artykulacyjnych 
Termin zajęć: cały rok 

Diagnoza i terapia matematyczna

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym 
                dzieci w wieku szkolnym
                diagnoza i terapia dzieci przedszkolnych
                diagnoza uczniów z klas I - VI SP
                terapia uczniów z klas I-III SP 
Termin zajęć: cały rok 

Psychoterapia indywidualna

Adresat: 3 klasa gimnazjum, młodzież licealna, rodzice
Cel: praca terapeutyczna w celu poprawy funkcjonowania, poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, własny rozwój
 

Spotkania terapeutyczne

Adresat: dzieci z przedszkoli 
Cel: poprawa funkcjonowania dziecka w relacji z innymi 
Termin zajęć: w godzinach dyżurów w przedszkolach 

Terapia EEG Biofeedback

Adresat: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum 
Cel: usprawnianie zaburzonych funkcji w obszarze: 
        - procesów poznawczych (problemy szkolne) 
        - procesów emocjonalnych 
        - procesów psychomotorycznych 
Termin zajęć: cały rok
 

Terapia indywidualna dla uczniów z zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami

Adresat: dziewczęta i chłopcy z zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami 
Termin zajęć: cały rok 

Terapia Integracji Sensorycznej

Adresat: dzieci z rejonu poradni skierowane na terapię S.I. 
Termin zajęć: od września do czerwca
 

Terapia pedagogiczna – grupy tematyczne dla osób z dysortografią

Adresat: uczniowie szkół gimnazjalnych 
Cel: eliminowanie błędów ortograficznych w pisaniu 
Termin zajęć: cały rok szkolny
 

Terapia pedagogiczna dla dyslektyków

Adresat: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
Cel: usprawnienie techniki czytania i pisania, ćwiczenie funkcji słuchowych i wzrokowych i ich koordynacja 
Termin zajęć: cały rok szkolny
 

Trening z emisji głosu i prawidłowej dykcji (zajęcia grupowe i indywidualne)

Adresat: uczniowie klas II i III szkół ponadgimnazjalnych
Cel: poprawa emisji głosu i dykcji 
Termin zajęć: przez cały rok szkolny
 

Badanie Platformą Zmysłów

Adresat: uczniowie szkół podstawowych (od klasy II), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Cel: przesiewowe badanie wzroku, 
        przesiewowe badanie słuchu, 
        badanie funkcji słuchowych 
Termin zajęć: cały rok
 

Warsztaty dla młodzieży na temat orientacji szkolno-zawodowej

Adresat: uczniowie III klas gimnazjum (I semestr), ewentualnie klasy młodsze, licealiści II klasa 
Cel: pomoc w dokonywaniu prawidłowych wyborów dalszej drogi kształcenia przez poznawanie swoich możliwości, uzdolnień i zainteresowań 
Termin zajęć: cały rok
 

Warsztaty profilaktyki logopedycznej

Adresat: rodzice z dziećmi z najmłodszych grup przedszkolnych 
Cel: stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka i usprawnienie jego narządów artykulacyjnych 
Termin zajęć: raz w miesiącu przez cały rok szkolny
 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Adresat: rodzice 
Termin zajęć: cały rok
 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

Adresat: dzieci nowo przyjęte do przedszkoli i ich rodzice 
Cel: obniżenie lęku, ułatwienie adaptacji dziecka w przedszkolu 
Termin zajęć: maj - sierpień, w przedszkolach
 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Adresat: dzieci przedszkolne o nieharmonijnym rozwoju
Cel: wyrównywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowych, stymulowanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz sprawności graficznej
Termin zajęć: w godzinach dyżurów w przedszkolach

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców

Adresat: dzieci uczęszczające do przedszkoli i ich rodzice 
Cel: psychoedukacja rodziców i wspomaganie rozwoju dzieci. 
Termin zajęć: wrzesień - czerwiec

Zajęcia wspierające rozwój społeczny i emocjonalny

Adresat: dzieci przedszkolne
Cel: stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze poznawczym, społecznym i emocjonalnym
Termin zajęć: w godzinach dyżurów w przedszkolach


Koordynowanie pracy szkół biorących udział w programie "Wars i Sawa"
(praca z uczniami zdolnymi)

góra strony