Linki‎ > ‎

Przydatne adresy

PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl


DCI Dzielnicowe Centra Integracji www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne...


Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych www.edukacja.warszawa.pl...


WZDZ Warszawski System Doradztwa Zawodowego www.edukacja.warszawa.pl...


KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl


WSPD Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom www.edukacja.warszawa.pl...


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA www.edukacja.warszawa.pl...


UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców www.sppp-udr.org


Stowarzyszenie dla Rodzin www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/kontakt


Aslan Stowarzyszenie www.aslan.org.pl


Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl


Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl


Polskie Centrum Mediacji www.mediator.org.pl


Nagle Sami www.naglesami.org.pl