Linki‎ > ‎

Placówki wspierające

Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:


Telefon zaufania dzieci i młodzieży www.116111.pl


MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii www.mop-poradnia.pl


TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna www.poradnia-top.pl


PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie www.centrumzagorze.pl...


Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście www.ops-srodmiescie.waw.pl


OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży www.optaporadnia.pl


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA www.edukacja.warszawa.pl...


Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl


Kidprotect Bezpieczne Dziecko www.kidprotect.pl


Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl


Otwarte drzwi www.otwartedrzwi.pl


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl


Fundacja SYNAPSIS www.synapsis.org.pl


Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL www.krasnal.org.pl