Linki‎ > ‎

Instytucje

Ważne adresy:


Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl


Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl


Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl


Biuro Edukacji w Warszawie www.edukacja.warszawa.pl


Śródmiejska Edukacja - Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich www.srodmiescie.edu.pl


Serwis Pomoc Dziecku pomocdziecku.um.warszawa.pl


Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl


ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl


WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń www.wcies.edu.pl


CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl


OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie www.oke.waw.pl