PRZESTRZEŃ LOGOPEDY

Znajdą tu Pańśtwo artykuły, gry, zabawy, zadania i pomoce przydatne w utrwalaniu sukcesów wypracowanych podczas terapii logopedycznej, przygotowane i polecane przez naszych logopedów

Płynność mowy

opublikowane: 15 maj 2020, 01:16 przez poradnia11@onet.pl

Wspomaganie płynności mowy małego dziecka

Rodzicu,

Jeśli obserwujesz, że Twoje dziecko zaczyna mówić niepłynnie. Często w sytuacjach stresu lub ekscytacji prezentuje następujące objawy:
 • nie potrafi wypowiedzieć niektórych dźwięków, np. [b], [g],
 • powtarza wyrazy, sylaby lub dźwięki, np. ma-ma-ma-mama,
 • przedłuża dźwięki, np. moooje klocki,
 • używa dodatkowych słów, które ułatwiają mu rozpoczęcie wypowiedzi,
 • ma problem z oddechem, gdy chce coś powiedzieć,
 • zaczyna zdawać sobie sprawę ze swoich kłopotów z mówieniem,
 • wzrasta u niego napięcie mięśniowe, widoczne w obrębie twarzy,
 • wykonuje dodatkowe gesty (tzw. współruchy), kiedy próbuje się wypowiedzieć,
 • rozmawia mniej chętnie niż dawniej.
Spróbuj działać od razu!

Zaburzenia płynność mowy małego dziecka to problem, który dotyka całą rodzinę. W jego skutecznym przezwyciężaniu powinni zatem wraz z dzieckiem brać udział jego najbliżsi.

Dlatego:
 • mów do dziecka wyraźnie, prosto i odpowiednio wolno. Dziecko naśladuje Twój sposób mówienia.
 • pozwól, aby mówiło tak jak potrafi, nie wyręczaj go.
 • czekaj, aż skończy swoją wypowiedź, bez ponaglania.
 • naucz swoje dziecko stosować pauzy podczas mówienia.
 • śpiewaj razem z nim jak najczęściej.słuchaj go uważnie, aby czuło, że to co mówi, jest dla Ciebie interesujące i ważne. Zachęci je to do rozmowy z Tobą, również o swoich problemach.
 • zostaw dziecku przestrzeń na swobodną wypowiedź, nie zasypuj go pytaniami. Pozwól mu decydować, co chce powiedzieć.
 • baw się z dzieckiem, nie musicie wciąż rozmawiać. Dzieci chętnie spędzą z wami czas także bez mówienia.
 • pozwól dziecku przejmować inicjatywę w zabawie i popełniać błędy.
 • wzmacniaj swoje dziecko, nagradzaj je gestami i słowami. Stosuj konkretne, szczere pochwały
 • staraj się wspólnie z innymi członkami rodziny ujednolicić swoje postępowanie w stosunku do dziecka. Bądź konsekwentny w swoich działaniach.
 • pamiętaj o stałym rytmie dnia. Wyeliminuj w miarę możliwości pośpiech i nieoczekiwane zmiany planów. Zapewni to poczucie bezpieczeństwa Twojemu dziecku.
 • zadbaj o odpowiednią ilość snu i odpoczynku. Ułatwi mu to wyciszenie swoich emocji.
Problemy z płynnością w mówieniu u małych dzieci nie zawsze mijają samoistnie. U części dzieci mogą przekształcić się w jąkanie wczesnodziecięce. Dlatego warto skonsultować się z logopedą, jeżeli:
 • w rodzinie były przypadki jąkania chronicznego,
 • zaczyna jąkać się chłopiec,
 • pierwsze objawy niepłynności mówienia wystąpiły po 3,5. roku życia i później,
 • niepłynność utrzymuje się w mowie dziecka dłużej niż 12–18 miesięcy,
 • objawy niepłynności nasilają się lub utrzymują na jednakowym poziomie,
 • niepłynność współwystępuje z innymi problemami rozwojowymi.
Wczesna interwencja logopedyczna z aktywnym udziałem rodziców jest kluczem do sukcesu, jakim jest płynność w mowie dziecka.

Opracowała: Ewa Marchwiak- logopeda

Literatura:
 1. Węsierska K., Gaweł K., 2018, Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk.
 2. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 3. Kelman E., Nicholas A., 2008, Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, Wyd. Harmonia.
 4. Kamińska D., 2006, Wspomaganie płynności mowy dziecka- profilaktyka, diagnoza, terapia jąkania wczesnodziecięcego, Kraków.
Grafika:
 1. http://www.karliklogopedia.pl/oferta/logopeda-dla-dzieci

1-1 of 1