ROK SZKOLNY 2020/2021

Data publikacji: Sep 03, 2020 11:7:25 AM

Poradnia jest czynna:

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

sobota 9:00 - 14:00

UWAGA! Codziennie w godzinach 13-14 Poradnia jest NIECZYNNA (przerwa dezynfekcyjna)

Zasady Bezpieczeństwa:

  1. Do poradni może przyjść dziecko, uczeń lub rodzic zdrowy, bez objawów chorobowych oraz gdy pozostali domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem zachowując dystans min. 1,5 m od innych osób przebywających w poradni

  3. Na terenie poradni należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

  4. Na wizytę do poradni należy zgłaszać się punktualnie o określonej godzinie oraz odbierać dziecko dokładnie w umówionym czasie.

  5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Obowiązuje zasada wchodzenia do poradni pojedynczo. Rodzice oczekują na dziecko poza lokalem poradni.

Szczegółowe Procedury Funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11w Warszawie w stanie epidemii COVID-19 od dnia 1 września 2020 r. znajdują się w zakładce Bezpieczeństwo (link do procedur)

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów:

Biuro Edukacji m. St. Warszawy nadal od 1 września 2020 utrzymało dotychczasową formułę dyżuru telefonicznego specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 będą pełnić 3 poradnie specjalistyczne:

MOP - 519 047 370

UdR - 512 388 571

natomiast w godzinach 15-19 - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"

Nasza Poradnia także zaprasza do kontaktu w razie zaistnienia sytuacji trudnej na adres: pomoc@poradnia11.waw.pl

UWAGA!

Aktualne informacje o wydawaniu orzeczeń znajdują się w zakładce orzecznictwo,

Aktualne informacje o wydawaniu opinii, informacji i zaświadczeń znajdują się w zakładce Opinie, informacje i zaświadczenia