Prosimy

Data publikacji: Feb 18, 2021 12:16:2 PM

o zapoznanie się z pismem i uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada. Dotyczy specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców" w Warszawie