Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie potrzebują rewolucji

Data publikacji: Feb 17, 2021 1:56:35 PM

Pani Renata Kaznowska - Wiceprezydent M. St. Warszawy, na swoim profilu facebook udostępniła tekst dotyczący poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:

Rząd przygotowuje właśnie kolejną „deformę”, która może zniszczyć sprawnie działający w Warszawie system poradnictwa dla dzieci i młodzieży. Media poinformowały o szczegółach projektu „Edukacja dla wszystkich” opracowanego przez resorty edukacji oraz zdrowia i rodziny, który zakłada m.in. przekształcenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny oraz jeszcze szersze niż do tej pory, włączenie uczniów z dysfunkcjami, zaburzeniami czy niepełnosprawnością do nauki w szkołach ogólnodostępnych.

Miasto Stołeczne Warszawa stanowczo sprzeciwia się tym planom i apeluje o umiar i rozsądek.

Projekt nie był z nami konsultowany i znamy tylko zarysy z doniesień prasowych. A to przecież my organizujemy pomoc na swoim terenie i najlepiej znamy potrzeby. To co usłyszeliśmy budzi niepokój, gdyż wpłynie niekorzystnie na sytuację dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników samych poradni.

Apeluję do ministerstwa, aby planowane zmiany w poradnictwie poprzedzone były konsultacjami ze środowiskiem psychologów i pedagogów oraz z samorządami terytorialnymi. Okres pandemii nie sprzyja kolejnej rewolucji w systemie oświatowym. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są bardzo istotnym ogniwem systemu oświaty. Wspomagają edukację dzieci i młodzieży od urodzenia aż do zakończenia kształcenia. Diagnozują ich rozwój, możliwości i potrzeby, wspierają rozwój i pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą jak rozwiązywać konflikty i problemy. Wspierają rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych oraz świadczą pomoc w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji zapaści psychiatrii dziecięcej to właśnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne są najbliższymi w środowisku lokalnym ośrodkami diagnozującymi i wspierającymi dzieci i uczniów z problemami zdrowia psychicznego. Domagamy się pilnych rozmów i konsultacji ministerialnych zamierzeń. Tu nie ma miejsca na nieprzemyślaną, przypadkową rewolucję. Tu chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie dzieci i młodzieży, a niejednokrotnie i życie.

Pełen artykuł dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - link do artykułu na stronie urzędu miasta