Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

Poradnia sprawuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną nad dziećmi i uczniami z placówek południowej części Śródmieścia.

Wszystkie zajęcia w Poradni są bezpłatne.
Na zajęcia w Poradni dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych.

Funkcjonowanie Poradni w czasie ferii

opublikowane: 7 sty 2021, 08:09 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 7 sty 2021, 08:10 ]

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w okresie feryjnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 pracuje jak dotychczas,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 oraz w soboty w godz. 8.00 – 14.00.

Zachęcamy do korzystania z pomocy naszych specjalistów: psychologów, psychoterapeutów,  pedagogów, logopedów, doradcy zawodowego.

Szczegółowa oferta naszych form pomocy znajduje się na stronie internetowej poradnia11.waw.pl.

Można się z nami kontaktować telefonicznie tel. (22) 8251815, (22) 8257452 oraz drogą mailową pomoc@poradnia11.waw.pl, sekretariat@poradnia11.waw.pl.

Funkcjonowanie poradni w okresie świątecznym

opublikowane: 21 gru 2020, 03:23 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 21 gru 2020, 03:25 ]

Szanowni Państwo Poradnia 11 w okresie świątecznym będzie czynna w następujących godzinach:

23.12 (śr) - 8-16

24.12 (wigilia) - nieczynne

25-26. 12 (święta) - nieczynne

28-30.12 - 8-16

31.12 (czw) 8-15

Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych radości i wspólnego zrozumienia.

KOMUNIKAT O COVID-19

opublikowane: 3 gru 2020, 07:23 przez poradnia11@onet.pl

W związku z formalnym potwierdzeniem wystąpienia zakażenia COVID19 wśród personelu Poradni i dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy, uprzejmie informujemy o następującej organizacji pracy Poradni w okresie 04.12 do 11.12.2020r:

1.      Poradnia będzie czynna dla klientów w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 14:00, następnie w godzinach 14:00-19:00 klienci będą mogli się kontaktować z poradnią telefonicznie lub on-line.

2.      Nie będą się odbywać spotkania i zajęcia w bezpośrednim kontakcie z klientami.

3.      Wszystkie terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz psychoterapie, a także konsultacje i porady oraz zajęcia grupowe będą się odbywały zdalnie, telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych.

4.      Biorąc pod uwagę indywidualne możliwości pracy on-line naszych klientów oraz wagę zgłaszanych problemów zapewnimy możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej bezpośrednio w poradni. W lokalu poradni, każdego dnia, będzie pełnił dyżur jeden pracownik sekretariatu oraz przynajmniej dwóch specjalistów.

Z poważaniem

Dyrektor Poradni Katarzyna Mazur

Zajęcia grupowe

opublikowane: 1 paź 2020, 01:45 przez poradnia11@onet.pl

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy nabory do zajęć grupowych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych zajęć: Zajęcia Grupowe

WAŻNE:
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli  będą organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego w małych grupach (do 3-4 osób). Zajęcia w większych grupach będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi online (o ile specyfika zajęć i grupy na to pozwoli).  


ROK SZKOLNY 2020/2021

opublikowane: 3 wrz 2020, 04:07 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 17 wrz 2020, 01:54 ]

Poradnia jest czynna:
poniedziałek - piątek     8:00 - 19:00
                          sobota     9:00 - 14:00

UWAGA! Codziennie w godzinach 13-14 Poradnia jest NIECZYNNA (przerwa dezynfekcyjna)

Zasady Bezpieczeństwa:

  1. Do poradni może przyjść dziecko, uczeń lub rodzic zdrowy, bez objawów chorobowych oraz gdy pozostali domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem zachowując dystans min. 1,5 m od innych osób przebywających w poradni

  3. Na terenie poradni należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

  4.  Na wizytę do poradni należy zgłaszać się punktualnie o określonej godzinie oraz odbierać dziecko dokładnie w umówionym czasie.

  5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Obowiązuje zasada wchodzenia do poradni pojedynczo. Rodzice oczekują na dziecko poza lokalem poradni.

Szczegółowe Procedury Funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11w Warszawie w stanie epidemii COVID-19 od dnia 1 września 2020 r. znajdują się w zakładce Bezpieczeństwo (link do procedur)


Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów:

Biuro Edukacji m. St. Warszawy nadal od 1 września 2020 utrzymało dotychczasową formułę dyżuru telefonicznego specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 będą pełnić 3 poradnie specjalistyczne:

MOP - 519 047 370

UdR - 512 388 571

natomiast w godzinach 15-19 - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"

Nasza Poradnia także zaprasza do kontaktu w razie zaistnienia sytuacji trudnej na adres: pomoc@poradnia11.waw.pl

UWAGA!

Aktualne informacje o wydawaniu orzeczeń znajdują się w zakładce orzecznictwo,

Aktualne informacje o wydawaniu opinii, informacji i zaświadczeń znajdują się w zakładce Opinie, informacje i zaświadczenia

Praca w wakacje

opublikowane: 13 lip 2020, 06:37 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 13 lip 2020, 06:56 ]

Od 20.07 do 21.08 Poradnia pracuje w godzinach:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek - piątek 08.00-16.00
Od 24.08 Poradna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00.

Bardzo prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod nr telefonu 22 825 18 15, 22 825 74 52

12.06.2020 (piątek)

opublikowane: 10 cze 2020, 08:23 przez poradnia11@onet.pl

Szanowni Państwo,
w dniu 12.06.2020 r. (piątek) poradnia będzie nieczynna

godziny pracy od 1 czerwca

opublikowane: 29 maj 2020, 00:11 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 29 maj 2020, 00:12 ]

Szanowni Państwo,

od 01.06.2020 r. Poradnia będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek- środa   8:00 - 19:00
czwartek - piątek        8:00- 16:00

Funkcjonowanie Poradni od 04.05.2020 r.

opublikowane: 8 maj 2020, 05:04 przez poradnia11@onet.pl   [ zaktualizowane 4 sie 2020, 01:43 ]

Szanowni Państwo, informujemy, że od 04.05.2020 r. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Ze względów bezpieczeństwa, w Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego na wizyty ze specjalistami prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 22 825 18 15. Terapie, które dotąd odbywały się zdalnie, będą kontynuowane w ten sam sposób. Pracownicy poradni pełnią dodatkowo dyżury telefoniczne w godzinach 16-19.

ZASADY OGÓLNE

Do poradni zapraszamy tylko dzieci/młodzież zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Towarzysząca im jedna osoba dorosła musi być zdrowa, nie może przebywać na kwarantannie ani w izolacji domowej.

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 30 kwietnia 2020 r.  oraz Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 z dn. 15.05.2020 r.  Podczas wizyty w poradni, będziecie Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej placówce (link do procedur PPP11), (link do oświadczenia)

Prosimy również o używanie maseczek, rękawiczek, a przed wejściem do poradni o zdezynfekowanie rąk.

Niezastosowanie się do procedur bezpieczeństwa, które mogą narazić na zakażenie Państwa, Państwa dzieci oraz pracowników poradni może być przyczyną odmowy przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych.

Prosimy o wyposażenie dzieci w długopis i ołówek oraz w miarę możliwości korzystanie z własnych przyborów do pisania. (wyciąg z procedury)

UWAGA! 

Zgłoszenia telefoniczne na diagnozę analizowane są pod kątem zasadności, pilności i konieczności. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego i gotowości szkolnej.

W sprawach wymagających innej specjalistycznej diagnozy prosimy o indywidualny kontakt ze specjalistami.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacje prosimy, aby odbywały się telefonicznie lub w inny ustalony wspólnie ze specjalistami sposób (drogą mailową bądź online).

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w ustalanych na bieżąco, zgodnie z potrzebami terminach.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest wcześniej przeprowadzona diagnoza przez specjalistów, aktualne zaświadczenie lekarskie – do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz opinia z przedszkola/szkoły, do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Wszystkie orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni lub przez skrzynkę podawczą (e-PUAP). Wnioski o wydanie orzeczenia dostępne są w zakładce "orzecznictwo".


Pozostałe Opinie

Wszystkie opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni.

Do wniosku (wniosek) o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (zaświadczenie) oraz opinię nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia o funkcjonowaniu (opinia szkoły).


EDUKACJA DOMOWA!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 Poz. 781)

 

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją,
prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

25.03.2020 r.

opublikowane: 8 maj 2020, 05:03 przez poradnia11@onet.plSzanowni Państwo,

od środy 25.03 w godz. 9-19 w Poradni zostaną uruchomione dyżury telefoniczne naszych Specjalistów.
Jesteśmy dostępni dla dzieci i młodzieży oraz Państwa pod numerem telefonu:
22 825 18 15, 22 825 74 52.
Zachęcamy również do kontaktu mailowego: pomoc@poradnia11.waw.pl
 

Jednocześnie informujemy, że pomocy mogą Państwo szukać również w:
⁃ Poradni „Uniwersytet dla Rodziców” tel. 510 205 050 w godz 9:00 - 18:00 (wsparcie psychologiczne dla rodziców)
- Poradni Specjalistycznej MOP tel.: 519 047 372 w godz 9:00 - 18:00 (wsparcie psychologiczne dla rodziców)

⁃ Warszawskim Centrum Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl (w sprawach związanych z nauką on-line)

W sytuacjach kryzysowych, przypominamy o możliwości skorzystania z
bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (24h): 116 111
bezpłatnego telefonu zaufania dla dorosłych: 116 123
centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (bezpłatny czynny całą dobę 24h): 800 70 22 22
bezpłatnego telefonu wsparcia dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie): 800 108 108
telefonu zaufania dla osób starszych: 22 635 09 5416.03.2020 r.
Szanowni Państwo,

Ze względu na Stan Zagrożenia Epidemicznego, zgodnie z rekomendacjami Prezydenta m.st. Warszawy rezygnujemy z prowadzenia terapii logopedycznych, zajęć grupowych oraz ograniczamy bezpośrednią pracę diagnostyczną i terapię indywidualną.

Poradnia będzie czynna w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku i w tym czasie będziemy do Państwa dyspozycji głównie w kontakcie telefonicznym i e-mailowym.

W godz. 16-19 prowadzimy dla naszych klientów dyżur telefoniczny pod numerem 22 825 74 52 oraz mailowy pod adresem pomoc@poradnia11.waw.pl

Część kadry pedagogicznej poradni realizuje swoje zadania pracując zdalnie.
Szczegółowe informacje o prowadzonej obecnie przez nas pomocy i dostępnej ofercie otrzymacie Państwo dzwoniąc pod nr 22 825 18 15 lub pisząc na adres sekretariat@poradnia11.waw.pl.

Spotkania, które były zaplanowane, będziemy starać się umawiać na inne terminy.

Prosimy jednak wziąć pod uwagę obecne zagrożenie epidemiologiczne i podejmować rozważne, odpowiedzialne decyzje w sprawie wizyty w poradni.

W zaistniałej sytuacji, nasze działania ograniczające kontakty indywidualne mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i są podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników poradni.

#zostanwdomu
informujemy, że od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. odwołujemy zajęcia grupowe dla dzieci w poradni.

odwołane zostają również dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach.

Posiedzenia zespołu orzekającego, wizyty diagnostyczne i indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z ustalonymi terminami, pod warunkiem, że specjaliści poradni będą obecni w pracy.

Prosimy pamiętać, że zajęcia w poradni są dobrowolne, odbywają się w bezpośrednim, bardzo bliskim kontakcie z dzieckiem, dlatego też prosimy o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz rozsądek i odpowiedzialność w zaistniałej sytuacji.

Przypominamy także, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 prowadzi badania diagnostyczne wyłącznie dzieci zdrowych. Badanie dzieci chorych (w tym także z katarem) może powodować osiąganie przez nie nieprawdziwych wyników oraz może skutkować nieadekwatnym doborem zaleceń postdiagnostycznych.


koronawirus_prev.mp4

1-10 of 10