Linki

Ważne adresy:


Biuro Edukacji w Warszawie www.edukacja.warszawa.pl


Śródmiejska Edukacja www.srodmiescie.edu.pl


Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl


Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl


Serwis Pomoc Dziecku www.men.gov.pl


ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl


WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń www.wcies.edu.pl


CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl


OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie www.oke.waw.pl


Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl




Przydatne adresy:


PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl


DCI Dzielnicowe Centra Integracji www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/dzielnicowe-centra-integracji


Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych www.edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa


WZDZ Warszawski System Doradztwa Zawodowego www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/warszawski-system-doradztwa-zawodowego/warszawski-system-doradztwa-zawodowego


KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl


WSPD Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/warszawska-siec-pomocy-dzieciom


UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców www.sppp-udr.org


Stowarzyszenie dla Rodzin www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/kontakt


Aslan Stowarzyszenie www.aslan.org.pl


Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl


Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl


Polskie Centrum Mediacji www.mediator.org.pl


Nagle Sami www.naglesami.org.pl




Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:


MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii www.optaporadnia.pl


TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna www.poradnia-top.pl


PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie

www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-jozefowie


Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście www.ops-srodmiescie.waw.pl


OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży www.optaporadnia.pl


Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl


Kidprotect Bezpieczne Dziecko www.kidprotect.pl


Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl


Otwarte drzwi www.otwartedrzwi.pl


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka


Telefon zaufania dzieci i młodzieży www.116111.pl


Synapsis www.synapsis.org.pl


Krasnal www.krasnal.org.pl


Ośrodki socjoterapii:

MOKOTÓW

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS" www.mossos1.pl

WAWER

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "KĄT" www.moskat.pl

BIELANY

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 www.zpow.eu/info,m,zt,48.html

WOLA

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 www.mos6.edu.pl

PRAGA-POŁUDNIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 www.mos7.edu.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących

www.kozminska.edu.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” www.sow.waw.pl




Ciekawe strony:


Pierwsza pomoc www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online


Niegrzeczne dzieci – autyzm www.niegrzecznedzieci.prv.pl


Uzależnienia Behawioralne www.uzaleznieniabehawioralne.pl


Psychologia w Sieci www.psychologiawsieci.pl


Charaktery Portal Psychologiczny www.charaktery.eu


Zaburzenia więzi - RAD (Reactive Attachment Disorder) www.teczaserc.pl/gsvvd_konferencja_2008.htm


Zespół Zaburzeń Więzi – ZZW www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/178/44


Nie bo tak! www.niebotak.pl


Perspektywy www.perspektywy.pl/portal


Comments