Strona Główna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 5
III piętro

(dawniej ul.
Nowogrodzka 10 oraz ul. Polna 40)

tel./fax: 22 825 18 15;  825 74 52

e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl;

Czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek     8:00 - 19:00
                                                                           sobota    9:00 - 14:00

Dyrektor: Katarzyna Mazur         Wicedyrektor: Agnieszka Ogórkiewicz

Poradnia sprawuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną nad dziećmi i uczniami z placówek południowej części Śródmieścia.

Wszystkie zajęcia w Poradni są bezpłatne.

Na zajęcia w Poradni dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań diagnostycznych.