Podporná skupina dojčiacich matiek

V podpornej skupine máte jedinečnú šancu porozprávať sa o svojich skúsenostiach, radostiach i starostiach spojených s dojčením a materstvom spoločne s certifikovanou poradkyňou pri dojčení.

Spoločne tak môžeme jedna druhú podporiť v dojčení, prípadne odhaliť problém s dojčením, ktorý si vyžaduje zásah, alebo vyriešiť dilemy a otázky okolo dojčenia.
Správne a úplné informácie, ktoré o dojčení získate v podpornej skupine, spolu so vzájomnou výmenou skúseností a podporou od poradkyne ako aj ostatných mamičiek v skupine pomáhajú mamičkám úspešnejšie a dlhodobejšie dojčiť.
 
Stretnutia môžu byť pomocou aj pre tehuľky, ktoré na to svoje dojčiatko ešte len čakajú, pretože dojčenie je zručnosť, ktorej sa najlepšie naučíme pozorovaním a skúsenosti mamičiek im môžu výrazne uľahčiť ich vlastný vstup do materstva a dojčenia.
 
Stretnutia sa uskutočňujú v Centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej 46 - v kláštore jezuitského kostola pri Mestskej veži, v trvaní cca. 2 hodiny za poplatok 1 €.
 
Na stretnutiach sa striedajú dve skupiny mamičiek s deťmi rôzneho veku.
Stretávame sa v rôznych časoch, o ktorých informujem vopred emailom.
Uvítam, ak mi svoju plánovanú účasť vopred nahlásite emailom alebo telefonicky (viď kontakt).
Teším sa na Vás!
 
Témy, o ktorých väčšinou mamičky na podporných skupinách zaujímajú:
- začiatky materstva a dojčenia
- život s novonarodeným bábätkom (ako často dojčiť, dojčiť z jedného či oboch prsníkov, mám dosť mlieka?, starostlivosť o prsníky a bradavky, odgrgávanie bábätka, strava dojčiacej mamičky, lieky popri dojčení...)
- príkrmy - kedy začať, ako na to, ako pritom dojčiť ďalej
- spánok a dojčenie
- choré dieťa a dojčenie (keď má dieťa hnačku, vracia, atď.)
- dojčenie a návrat plodnosti, otehotnenie počas dojčenia, dojčenie počas tehotenstva
- dojčenie a zúbky dieťaťa
- dlhodobé dojčenie a prirodzené odstavenie bábätka
- dojčenie a vzťahová väzba matky a dieťaťa
- ako vnímajú dojčenie Vaši partneri a okolie
- a iné témy 

 

Pravidlá pre účasť v skupine:

1. Mamička, ktorá príde na stretnutie skupiny, si nie je vedomá žiadnej infekčnej choroby ako u seba, tak u svojho dieťatka

2. Mamička zodpovedá za svoje dieťa, v prípade, že potrebuje pomoc, požiada o ňu, inak nenechá svoje dieťa bez dozoru

3. Cudzie deti nekŕmime bez dovolenia ich matiek
 
Výňatok z publikácie o podporných skupinách dojčiacich matiek:
Ženy v podpornej skupine dojčiacich matiek aktívne robia to, čo ženy tradične vždy robili: vzájomne si pomáhajú ako matky. Je to pre ženy prirodzený a pohodlný spôsob komunikácie. Vzájomná pomoc matiek pretrváva, pretože sa osvedčila. Prebieha spôsobom, akým ženy zvládajú každodenný život. Trávia čas s inými ženami: niekedy pozorujú a učia sa, inokedy si navzájom odovzdávajú skúsenosti a učia iných. To, čo sa učia, sú skúsenosti každodenného života. Ide o dokonalý spôsob, ako pomôcť čerstvým matkám učiť sa byť rodičom a dojčiť. Po mnoho generácií v minulosti bolo dojčenie normou – samozrejmým spôsobom kŕmenia dieťaťa a starostlivosti oň. Čerstvá matka všade okolo seba videla, ako iné matky dojčia. V prípade potreby našla pomoc u týchto spoľahlivých príkladov.

Nanešťastie, dojčenie v mnohých národoch dnes nie je normou. Ženy vidia fľaše a umelú výživu a rastú, učiac sa viac o tom ako o dojčení. Nová matka, ktorá si praje dojčiť, možno jednoducho nevie, kam sa má obrátiť o pomoc. Možno nepozná nikoho, kto by mal dobré skúsenosti s dojčením. Alebo možno dokonca ani nevie, prečo je dojčenie dôležité.

A dokonca aj v národoch a kultúrach, kde dojčenie JE normou, sa ženy predsa obracajú k iným skúseným ženám o pomoc – práve tak, ako to robili ich predkovia. Matky si vzájomne pomáhajú zodpovedať otázky, riešiť ťažkosti a to im pomáha dojčiť dlhšie a úspešnejšie.

 
Comments