ภาษาอังกฤษบูรณาการ ม.6

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และแบบทดสอบพร้อมเฉลยได้ที่นี่ (ไฟล์แนบ ลิงก์ข้างล่าง)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
chapter 1 - 3  1514 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2554 08:00 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ค. 2554 23:05 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำศัพท์เกี่ยวกับอุทกภัย  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ย. 2554 04:51 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2554 10:14 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension ชุดที่ 1  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2554 08:05 Watcharapol Malaiwong
ć
ดู ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้สูตร  810 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ส.ค. 2554 22:18 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ความรู้เรื่อง Tense ภาคภาษาอังกฤษ พี่ป๊อบจะอธิบายให้ในชั้นเรียน  1568 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2554 09:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2554 08:50 Watcharapol Malaiwong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  19183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  855 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  257 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  252 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3639 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  235 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  338 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Comments