งานวิจัย

ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • Watcharapol Malaiwong
    พฤษภาคม 22, 2013

ภาษาอังกฤษบูรณาการ ม.6

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และแบบทดสอบพร้อมเฉลยได้ที่นี่ (ไฟล์แนบ ลิงก์ข้างล่าง)
Ċ 1-3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
chapter 1 - 3  1514 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2554 08:00 Watcharapol Malaiwong
Ċ แบบฝึกทักษะ80ข้อ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ค. 2554 23:05 Watcharapol Malaiwong
Ċ Flood-relatedVocabulary.pdf
ดู ดาวน์โหลด
คำศัพท์เกี่ยวกับอุทกภัย  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ย. 2554 04:51 Watcharapol Malaiwong
Ċ Idioms.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  77 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2554 10:14 Watcharapol Malaiwong
Ċ READINGPARTPRE-GAT01.pdf
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension ชุดที่ 1  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2554 08:05 Watcharapol Malaiwong
ć SentencePatterns.pptx
ดู ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้สูตร  810 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ส.ค. 2554 22:18 Watcharapol Malaiwong
Ċ Tense(Eng).pdf
ดู ดาวน์โหลด
ความรู้เรื่อง Tense ภาคภาษาอังกฤษ พี่ป๊อบจะอธิบายให้ในชั้นเรียน  1568 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2554 09:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Tense.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2554 08:50 Watcharapol Malaiwong
 ภาษาอังกฤษ ม.6
Ċ ข้อสอบ GAT.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  19183 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ ข้อสอบ O-NET.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  855 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 10_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  257 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 11_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  363 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 12_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 13_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 14_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 15_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 16_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  252 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 17_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  3639 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 1_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2556 20:40 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 2_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  266 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 3_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 4_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  292 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 5_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 6_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 7_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  235 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 8_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  338 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Ċ Chapter 9_Textbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ค. 2556 10:53 Watcharapol Malaiwong
Comments