คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และแบบทดสอบพร้อมเฉลยได้ที่นี่ (ไฟล์แนบ ลิงก์ข้างล่าง) โดยเนื้อหาประกอบด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การประยุกต์  1
 • รูปเรขาคณิต
 • จำนวนนับ
 • ร้อยละในชีวิตประจำวัน
 • ปัญหาชวนคิด
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  จำนวนและตัวเลข
 • ระบบตัวเลขโรมัน
 • ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
 • การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
 • การคิดคำนวณ
 • โจทย์ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การสร้าง
 • การแบ่งส่วนของเส้นตรง
 • การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
Comments