Zostaw 1% w Bielsku-Białej

Porozumienia Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji o wspólnej akcji bielskich Organizacji Pozarządowych oraz Miasta Bielska-Białej zachęcających do pozostawienia 1% podatku dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego działających w naszym mieście. 

Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami wielkich akcji promocyjnych prowadzonych przez ogólnopolskie media, które namawiają Polaków do darowana 1% podatku przede wszystkim organizacjom często założonym przez te media, których przychody z tytułu 1% sięgają milionów złotych. Małe, lokalne organizacje, nie tylko zajmujące się działalnością charytatywną, ale również wieloma innymi ważnymi dla rozwoju Polski sprawami są sukcesywnie pozbawiane możliwości pozyskiwania funduszy na swoją działalność statutową. 

W związku z powyższym, POP Bielsko-Biała razem z Miastem Bielsko-Biała uruchomiło kampanię społeczną, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do pozostawiania 1% lokalnym, naszym organizacjom. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i ewentualne przyłączenie się do rozpoczynającej się kampanii informacyjnej.
 
Lista BIELSKICH organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku - PRZEJDŹ
Comments