ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านนายูง ถิ่นผู้ไทย  ผ้าไหมดี  มีสาวสวย  รวยวัฒนธรรม
เรียนดี  มีวินัย  ประชาธิปไตยเด่น เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทย

 

      
หน้าเว็บย่อย (1): วิสัยทัศน์/พันธกิจ