จำหน่ายโต๊ะพูล โต๊ะพูลหยอดเหรียญ

Pool Table Thai
ผลิตและจำหน่ายโต๊ะพูล โต๊ะพูลหยอดเหรียญ


โต๊ะพูลหยอดเหรียญ 
ขนาด     3 x 6 ฟุต ราคา 43,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 3.90 x 4.80 เมตร)
ขนาด  3.5 x 7 ฟุต ราคา 43,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 4.05 x 5.10 เมตร)
ขนาด     4 x 8 ฟุต ราคา 48,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 4.20 x 5.40 เมตร)
(ราคานี้เป็นพื้นหินเเกรนิต)


โต๊ะพูลไม่หยอดเหรียญ
ขนาด     3 x 6 ฟุต ราคา 39,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 3.90 x 4.80 เมตร)
ขนาด 3 .5 x 7 ฟุต ราคา 39,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 4.05 x 5.10 เมตร)
ขนาด     4 x 8 ฟุต ราคา 44,000 บาท (ใช้พื้นที่ในการตั้งโต๊ะ = 4.20 x 5.40 เมตร)
(ราคานี้เป็นพื้นหินเเกรนิต)

ราคานี้ให้เลือกสีตัวบอดี้โต๊ะได้
เลือกสีผ้าสักหลาดได้ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเล่น

อุปกรณ์โต๊ะพูล
1. ไม้คิว 2 ด้าม (ถอดไม่ได้)
2. ลูกพูล 1 ชุด
3. ผ้าคลุม 1 ผืน
4. ที่วางไม้คิว 1 ชุด
5. แปรงปัดโต๊ะ 1 อัน
6. ไม้เรส 1 ด้าม
7. สามเหลี่ยม 1 อัน
8. หัวคิว 6 หัว
9. ชอล์ก 6 ก้อน
10. โคมไฟ 1 ชุด

โต๊ะพูลจะเป็นงาน Made to Order มีมัดจำล่วงหน้า 5,000 บาท

กรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดส่งและติดตั้งโต๊ะพูล ฟรี!
ต่างจังหวัด
+ ค่าติดตั้ง = 1,000
+ ค่าขนส่ง = กิโลเมตรละ 10 บาท