Home / Hafan

  
 
 
Welcome.
My name is Deric John of Abernant-y-Wenallt, Cwm Cynon, previously of Pontardulais. As a former member of St Teilo's church, Llandeilo Tal-y-bont, and a resident of Pontardulais for the first twenty four years of my life, I have tried, with the aid of many others (see 'Acknowledgements and Bibliography'), to compile a website with some information on the churches and chapels of the village. I will try and add to the material gathered and I would be very grateful for any additional information. I trust that you will enjoy your visit here.
If material from this website is used elsewhere, will you please acknowledge the source.
Thank you,
Deric John.
 
Croeso i'r wefan.
Fy enw i yw Deric Meidrum John, gynt o Bontardulais ond heddiw'n byw yn Abernant-y-Wenallt, Cwm Cynon. Bum yn aelod o egwlys Sant Teilo, Llandeilo Tal-y-bont pan phreswyliais ym Mhontardulais  yn ystod y bedair mlynedd ar hugain oddiar fy ngenedigaeth. Rwy'n ceisio (gydag eraill, gwelwch 'Cydnabyddiaethau a Llyfryddiaeth') i adeiladu wefan gydag ychydig o hanes eglwysi a chapeli'r pentref. Mi geisiaf ychwanegu i'r hyn a gasglwyd ac mi werthfawrogaf unrhyw wybodaeth ychwanegol oddiwrth y sawl a fedr. Mwynhewch eich hymweliad a'r wefan.
Os ydych am ddyfynnu o'r wefan, a fyddwch gystal a chydnabod y ffynhonnell.
Diolch yn fawr,
Deric Meidrum John.
 
Please click on map for clearer image. If photos do not display, right click on mouse and left click on 'open link'.
Cliciwch ar y map am welliant.
 
 COPYRIGHT/HAWLFRAINT
Text may be copied for private and personal use only. Maps and photographs are not to be copied without written permission.
Gellir defnyddio'r testunau ar gyfer defnydd preifat a phersonol yn unig. Ni chaniateir atgynhyrchu mapiau na lluniau heb ganiatad ysgrifenedig.
                                                                                                                    
ebost/email: dericj@gmail.com