Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i administratorem niniejszego serwisu informacyjnego jest Wspólnota Mieszkaniowa Apartamenty Książęce w Toruniu reprezentowana przez Zarząd.

Serwis winien być odbierany "tak jak jest" tzn. bez żadnych dorozumianych treści, podtekstów, znaczeń i celów nie związanych z istotą działalności Wspólnoty. Jakiekolwiek ingerencje w treść strony bez pisemnej zgody Zarządu są niedozwolone, jakiekolwiek wykorzystanie treści zawartych na tej stronie do celów innych niż informacja o działalności Wspólnoty bez pisemnej zgody Zarządu jest niedozwolone.

Dane osobowe zamieszczono na stronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zabronione

jest przenoszenie tych danych na inne nośniki, rozpowszechnianie i korzystanie w celu innym niż zostały tu umieszczone.

Niniejszy serwis internetowy działa w oparciu o silniki Google. Wspólnota Mieszkaniowa nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych o internetowej aktywności i tożsamości gości. Jeżeli takie dane są zbierane - to wyłącznie przez roboty Google.