อบรม/สัมมนา

"การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต"
โครงการสัมมนาดีๆห้ามพลาด การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (y) จัดโดย CITCOM ม.นเรศวร
14 กันยายน 2561


Educational Technology 4.0 for the 21 Century Skills

มสธ.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Educational Technology 4.0 for the 21 Century Skills. ครั้งที่2 งานนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้ PLC ทางการศึกษา,การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อส่งเสริม PLC , Smart Teacher,การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่(25-26 ส.ค.61) ณ สโมสรราชพฤกษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Link Web : ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : bit.ly/stou2018Education Technology 4.0 :Tools for Teaching and Learning

Link Web : ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : bit.ly/stou2018


Comments