ประวัติส่วนตัว


  • ขื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ (คศ.2) 
  • วันเดือนปีเกิด : 3 มิถุนายน พ.ศ.2513
  • ที่อยู่ปัจจุบัน : 13/2 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
  • สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
  • ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประวัติย่อComments