ประวัติส่วนตัว


  • ขื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ (คศ.2) 
  • วันเดือนปีเกิด : 3 มิถุนายน พ.ศ.2513
  • สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
  • ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  • e-Mail : boonphakdee@gmail.com
  • Website : www.pongsak.com , gg.gg/pongsakstc

ประวัติย่อComments