ชนิดของประโยค

ชนิดของประโยค
 
ประโยคแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
 

 1. ประโยคความเดียว  (เอกรรถประโยค)

 2. ประโยคความรวม   (อเนกรรถประโยค)

 3. ประโยคความซ้อน    (สังกรประโยค)
Comments