HurufHURUFhuruf: lambang, abjad, aksara, tulisan, simbol; berhuruf: berlambang, berabjad, beraksara, bertulis, bersimbolTesaurus Bahasa Melayu Dewan (1998)
huruflambang, abjad, aksara, tulisan, simbolTesaurus Bahasa Melayu Dewan (1998)
huruflambang bertulis yg digunakan utk menyatakan bunyi dlm sesuatu bahasa; lambang dlm abjad. ~ awal huruf yg pertama dlm sesuatu perkataan. ~ benarhuruf selain huruf saksi atau vokal; konsonan (spt l, s, t dll). ~ besar huruf yg agak besar dan digunakan pd permulaan ayat, nama orang dll (mis, A, B, D, L dsb). ~ cap huruf yg ditulis tegak dan tidak bersambung. ~ cetak huruf yg digunakan dlm cetak-mencetak. ~ Jawi huruf Arab yg digunakan utk menulis kata-kata dlm bahasa Melayu. ~ kecil huruf yg biasa digunakan, bukan huruf besar (mis, a, b, d, l dsb). ~ miring (condong) huruf yg miring ke kanan bentuknya. ~ ringkas kependekan (spt KL bagi Kuala Lumpur). ~ Rumi (Roman) huruf menurut abjad Latin (spt a, A, b, B dll). ~ saksi huruf a, e, i, o, u; vokal. ~ tebal huruf yg dicetak tebal. berhuruf menggunakan huruf; ditulis dgn huruf: Berikan perkataan seerti bagi perkataan-perkataan yg ~ condong dlm ayat-ayat di bawah ini.Kamus Pelajar
kunci huruf besar(caps lock)Kekunci khas yang, apabila ditekan, akan sentiasa menghasilkan huruf besar.Kamus Komputer
buta huruftidak pandai membaca dan menulis;kebutahurufan perihal (keadaan) tidak boleh membaca dan menulis.Kamus Dewan Edisi Tiga
huruflambang dlm sistem bunyi (bahasa) yg daripadanya sesuatu perkataan dlm tulisan dibentuk, lambang-lambang abjad, aksara; buta ~ tidak tahu membaca dan menulis; mata ~ huruf satu demi satu; tahu mata ~ = celik ~ tahu membaca dan menulis; menurut ~ (bkn terjemahan) kata demi kata, harfiah;~ awal (pangkal) huruf yg pertama pd sesuatu perkataan; ~ balok Id huruf tegak yg tidak bersambung (spt huruf cetak); ~ benar konsonan; ~ besar huruf besar digunakan utk menulis pd permulaan perkataan (pd permulaan ayat, nama orang atau tempat, dll); ~ cap huruf tegak yg tidak bersambung; ~ cetak huruf yg biasa dipakai dlm buku, risalah, dsb yg dicetak; ~ hidup = ~ bunyi = ~ harakah = ~ saksi vokal; ~ jawi huruf Arab utk menulis kata-kata Melayu; ~ kawi = ~ wingi tulisan Jawa Kuno; ~ kecil huruf yg biasa dipakai (lwn huruf besar); ~ lepas huruf yg tidak disambungkan (dirangkai-rangkaikan); ~ mad Ar huruf-huruf (alif, wau, dan ya) sbg tanda bacaan yg panjang; ~ mati huruf benar; ~ miring huruf cetak yg ditulis miring; ~ ringkas kependekan (spt KL utk Kuala Lumpur); ~ Rumi (Rumawi) huruf spt yg digunakan dlm tulisan rumi bahasa Melayu (yakni A, B, C, D, dan seterusnya); ~ sambung huruf yg dirangkai-rangkaikan; ~ tebal huruf cetak yg tebal dakwatnya; ~ tulis huruf yg biasa dipakai dlm tulis-menulis;berhuruf memakai huruf, yg ditulis dgn huruf:buku yg ~ Rumi;penghurufan proses, perbuatan, seni, atau cara menulis huruf pd sesuatu.Kamus Dewan Edisi Tiga
atur hurufpenyusunan huruf menjadi per kataan atau blok perkataan utk tujuan pen­cetakan: pd peringkat ~; mengatur huruf menyusun huruf menjadi perkataan atau blok perkataan dlm proses pencetakan: mereka hanya menjalankan tugas ~, membuat filem, membuat plat, mencetak dan menjilid; pengatur huruf 1. orang yg kerjanya meng atur huruf; 2. mesin yg digunakan utk meng atur huruf: mesin ~.Kamus Dewan Edisi Empat
mengatur hurufmenyusun huruf menjadi perkataan atau blok perkataan dlm proses pencetakan: mereka hanya menjalankan tugas ~, membuat filem, membuat plat, mencetak dan menjilid;Kamus Dewan Edisi Empat
pengatur huruf1. orang yg kerjanya meng atur huruf; 2. mesin yg digunakan utk meng atur huruf: mesin ~.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf (tulisan) balokhuruf (tulisan) cap.Kamus Dewan Edisi Empat
buta huruftidak pandai membaca dan menulis;kebutahurufan perihal (keadaan) tidak boleh membaca dan menulis.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf caphuruf cetak (bukan huruf tulisan);Kamus Dewan Edisi Empat
celik hurufboleh (dapat) membaca dan menulis, tidak buta huruf; kecelikan huruf keadaan atau sifat celik huruf: Malaysia berusaha supaya tidak ketinggalan dr segi ~ penduduknya.Kamus Dewan Edisi Empat
kecelikan hurufkeadaan atau sifat celik huruf: Malaysia berusaha supaya tidak ketinggalan dr segi ~ penduduknya.Kamus Dewan Edisi Empat
huruflambang dlm sistem bunyi (bahasa) yg daripadanya sesuatu perkataan dlm tulisan dibentuk, lambang-lambang abjad, aksara; buta ~ tidak tahu membaca dan menulis; mata ~ huruf satu demi satu; tahu mata ~ = celik ~ tahu membaca dan menulis; menurut ~ (bkn terjemahan) kata demi kata, harfiah; ~ awal (pangkal) huruf yg pertama pd sesuatu perkataan; ~ balok Id huruf tegak yg tidak bersambung (spt huruf cetak); ~ benar konsonan; ~ besar huruf besar digunakan utk menulis pd permulaan perkataan (pd per mulaan ayat, nama orang atau tempat, dll); ~ cap huruf tegak yg tidak bersambung; ~ cetak huruf yg biasa dipakai dlm buku, risalah, dsb yg dicetak; ~ hidup = ~ bunyi = ~ harakah = ~ saksi vokal; ~ Jawi huruf Arab utk menulis kata-kata Melayu; ~ kawi = ~ winggi tulisan Jawa Kuno; ~ kecil huruf yg biasa dipakai (lwn huruf besar); ~ lepas huruf yg tidak disambungkan (dirangkai-rangkaikan); ~ mad Ar huruf-huruf (alif, wau, dan ya) sbg tanda bacaan yg panjang; ~ mati huruf benar; ~ miring huruf cetak yg ditulis miring; ~ ringkas kependekan (spt KL utk Kuala Lumpur); ~ Rumi (Rumawi) huruf spt yg digunakan dlm tulisan Rumi bahasa Melayu (yakni A, B, C, D, dan seterusnya); ~ sambung huruf yg dirangkai-rangkaikan; ~ tebal huruf cetak yg tebal dakwatnya; ~ tulis huruf yg biasa dipakai dlm tulis-menulis; berhuruf memakai huruf, yg ditulis dgn huruf: buku yg ~ Rumi; penghurufan proses, perbuatan, seni, atau cara menulis huruf pd sesuatu.Kamus Dewan Edisi Empat
mata hurufhuruf satu demi satu;Kamus Dewan Edisi Empat
tahu mata huruf= celik ~ tahu membaca dan menulis;Kamus Dewan Edisi Empat
celik huruftahu membaca dan menulis;Kamus Dewan Edisi Empat
menurut huruf(bkn terjemahan) kata demi kata, harfiah;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf awal(pangkal) huruf yg pertama pd sesuatu perkataan;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf balokId huruf tegak yg tidak bersambung (spt huruf cetak);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf benarkonsonan;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf besarhuruf besar digunakan utk menulis pd permulaan perkataan (pd per­mulaan ayat, nama orang atau tempat, dll);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf caphuruf tegak yg tidak bersambung;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf cetakhuruf yg biasa dipakai dlm buku, risalah, dsb yg dicetak;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf hidup= ~ bunyi = ~ harakah = ~ saksi vokal;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf bunyi= ~ harakah = ~ saksi vokal;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf harakah= ~ saksi vokal;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf saksivokal;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Jawihuruf Arab utk menulis kata-kata Melayu;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf kawi= ~ winggi tulisan Jawa Kuno;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf winggitulisan Jawa Kuno;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf kecilhuruf yg biasa dipakai (lwn huruf besar);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf lepashuruf yg tidak disambungkan (dirangkai-rangkaikan);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf madAr huruf-huruf (alif, wau, dan ya) sbg tanda bacaan yg panjang;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf matihuruf benar;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf miringhuruf cetak yg ditulis miring;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf ringkaskependekan (spt KL utk Kuala Lumpur);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Rumi (Rumawi)huruf spt yg digunakan dlm tulisan Rumi bahasa Melayu (yakni A, B, C, D, dan seterusnya);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf sambunghuruf yg dirangkai-rangkaikan;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf tebalhuruf cetak yg tebal dakwatnya;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf tulishuruf yg biasa dipakai dlm tulis-menulis;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf al-ibtidakata pd awal tiap-tiap bab baru.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Jawihuruf Arab dgn beberapa huruf tambahan yg digunakan utk menulis dlm bahasa Melayu;Kamus Dewan Edisi Empat
kenal huruftahu atau boleh membaca (walaupun pd peringkat rendah);Kamus Dewan Edisi Empat
kursus buta hurufkursus bagi orang dewasa yg tidak tahu menulis atau membaca;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Latinhuruf Rumi.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf lisaniark huruf yg dibunyikan dgn lidah.Kamus Dewan Edisi Empat
mata huruftiap-tiap satu huruf;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf medianIB huruf cetak yg sedang besarnya.Kamus Dewan Edisi Empat
melek hurufbp tahu membaca dan menulis, celik huruf;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf rangkapdua huruf yg melambangkan satu bunyi, mis gh, kh dan ng, digraf, dwihuruf, dwilambang;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf ringkaskependekan (singkatan);Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Romanhuruf Rumi.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Rumawihuruf Rumi, huruf Roman, huruf Latin.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf Rumiabjad dlm bahasa Melayu dan bahasa moden yg lain yg bermula dgn A dan berakhir dgn Z, yg berasal dr kerajaan Rom Kuno, huruf Rumawi, huruf Roman, huruf Latin;Kamus Dewan Edisi Empat
sekolah buta huruf= ~ dewasa sekolah utk orang dewasa yg buta huruf;Kamus Dewan Edisi Empat
huruf sengauhuruf (spt n, ng) yg dilafazkan dgn mengeluarkan udara melalui rongga hidung;Kamus Dewan Edisi Empat
menyusun hurufmengatur huruf (dlm percetakan);Kamus Dewan Edisi Empat
penyusun huruforang yg kerjanya menyusun huruf (dlm percetakan); 2. alat utk menyusun.Kamus Dewan Edisi Empat
huruf timbulhuruf yg menyembul pd permukaan kertas dll;Kamus Dewan Edisi Empat
atur hurufpenyusunan huruf menjadi perkataan utk tujuan percetakan: Buku itu sekarang dlm peringkat ~. mengatur huruf menyusun huruf menjadi perkataan dlm proses percetakan: Manuskrip yg dihantar itu sedang diatur huruf sebelum dpt dicetak. pengatur huruf orang yg kerjanya mengatur huruf dlm sesuatu proses percetakan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
mengatur hurufmenyusun huruf menjadi perkataan dlm proses percetakan: Manuskrip yg dihantar itu sedang diatur huruf sebelum dpt dicetak.Kamus Pelajar Edisi Kedua
pengatur huruforang yg kerjanya mengatur huruf dlm sesuatu proses percetakan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
celik hurufdpt membaca dan menulis.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruflambang bertulis yg digunakan utk menyatakan bunyi dlm sesuatu bahasa; lambang dlm abjad. ~ awal huruf yg pertama dlm sesuatu perkataan. ~ benar huruf selain huruf saksi atau vokal; konsonan (l, s, t dll). ~ besar huruf yg berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sbg huruf pertama bagi perkataan dlm ayat atau huruf pertama pd kata nama khas spt nama orang, nama tempat (mis, A, B, D, L). ~ cap huruf yg ditulis tegak dan tidak bersambung. ~ cetak huruf yg digunakan dlm cetak-mencetak. ~ Jawi huruf Arab yg digunakan utk menulis kata-kata dlm bahasa Melayu. ~ kecil huruf yg biasa digunakan, bukan huruf besar (mis, a, b, d, l). ~ miring (condong) huruf yg miring ke kanan bentuknya. ~ ringkas kependekan (spt KL bagi Kuala Lumpur). ~ Rumi (Roman) huruf menurut abjad Latin (spt a, A, b, B). ~ saksi huruf a, e, i, o, u; vokal. ~ tebal huruf yg dicetak tebal. berhuruf menggunakan huruf; ditulis dgn huruf: Berikan perkataan seerti bagi perkataan-perkataan yg ~ condong dlm ayat-ayat di bawah ini.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf awalhuruf yg pertama dlm sesuatu perkataan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf benarhuruf selain huruf saksi atau vokal; konsonan (l, s, t dll).Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf besarhuruf yg berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sbg huruf pertama bagi perkataan dlm ayat atau huruf pertama pd kata nama khas spt nama orang, nama tempat (mis, A, B, D, L).Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf caphuruf yg ditulis tegak dan tidak bersambung.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf cetakhuruf yg digunakan dlm cetak-mencetak.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf Jawihuruf Arab yg digunakan utk menulis kata-kata dlm bahasa Melayu.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf kecilhuruf yg biasa digunakan, bukan huruf besar (mis, a, b, d, l).Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf miring (condong)huruf yg miring ke kanan bentuknya.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf ringkaskependekan (spt KL bagi Kuala Lumpur).Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf Rumi (Roman)huruf menurut abjad Latin (spt a, A, b, B).Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf saksihuruf a, e, i, o, u; vokal.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf tebalhuruf yg dicetak tebal.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf rangkapdua huruf (spt kh, ng, sy) yg melambangkan satu bunyi. 2 beberapa baris ayat yg merupakan sebuah pantun (sajak) yg lengkap.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf Romanhuruf Rumi.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf Rumihuruf atau abjad dlm bahasa Melayu dan bahasa moden lain yg bermula dgn A, a dan berakhir dgn Z, z, yg berasal dr kerajaan Rom Kuno; huruf Rumawi; huruf Roman; huruf Latin.Kamus Pelajar Edisi Kedua
sekolah buta huruf (dewasa)sekolah utk orang-orang de wasa yg tidak tahu membaca atau menulis.Kamus Pelajar Edisi Kedua
huruf sengauhuruf yg diucapkan melalui rongga hidung (spt n, ng).Kamus Pelajar Edisi Kedua
menyusun hurufmengatur huruf-huruf di per cetakan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
penyusun huruforang yg kerjanya menyusun huruf percetakan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
Comments