IV- godina‎ > ‎Interna medicina‎ > ‎

Test-kolokvijum


1. alergija na penicilin se najcesce manifestuje angioedemom I
urtikarijom
2. najcesci prouzrokovac alergijskog rinitisa je a.vulgaris
3. simptomi alergijskog rinitisa su curenje sekreta iz nosa i
opstrukcija nosa.
4. simptomi HOBP su kasalj,iskasljavanje,dispneja
5. terapija TBC je 2 meseca-rifampicin,izonijazid,pirazinamid
6. pozitivan tuberkulinski test je nakon vakcinacije BCG-om,usled
infekcija mycobacterium-om
7. PRIK test na alergene je pozitivan nakon 20 min
8. pozitivan nalaz na ubode insekata je nakon 2 nedelje
9. koja bolest ne zahteva opstu kortikosteroidnu terapiju ? hronicna
urtikarija
10. koji lekovi se ne koriste u terapiji resp.insuficijencije ?
hipnotici
11. fibroza pluca spada u intersticijalne bolesti
12. najcesci simptom Ca pluca je kasalj
13. alergijska reakcja neizazvana fizickim faktorima je hereditarni
angioedem
14. pletizmografijom se odredjuje FRC
15. tezak oblik HOBP je kada je FEV1/FVC <0.7 i 30<FEV1<50%
16. Ca pluca je najcesci 60-69 godina ???
17. primarni apces nastaje na mestu primarne pneumonije
18. sekundarni apces na staje najcesce na mestu bronhiektazija
19. bronhijalna astma je hronicna bolest
20. najredja lokalizacija Ca bronha je koza
21. 1.stadijum nemikrocelularnog Ca se leci operacijom
22. maligni mezoteliom se klinicki manifestuje pleuralnim izlivom
23. fibroza pluca na rtg-u se manifestuje kao << sacasta pluca <<
24. posledica radioterapije je fibroza pluca
25. aspirinski trijas cine-intolerancija na aspirin,polipi
nosa,bronhijalna astma
26. ag specificna imunoterapija ???
27. hematogena diseminacija bacila tuberkuloze je kod primarne i
postprimarne
28. prvi znak dekompezovanog plucnog srca su otoci na potkolenicama
29. fizikalni nalaz kod fibroze pluca-suvi kasalj,dispneja
30. simptomi astme-vizing,teskoce pri disanju

1. Koji lekovi najcesce izazivaju asmaticni napad? NSAIL??
2. Uzrok HOBP - pusenje
3. PNP sindrom, kada tumor luci citokine, hormone ili proteine
4. BCG + se javlja kod tuberkuloze, vakcinisanih ljudi i atipicnih
mikobakterija
5. Najcesci uzrok apcesa pluca - aspiracija iz orofarinksa??
6. Plucna fibroza spada u intersticijumske bolesti
7. Dijagnoza alergije je najpouzdanija - doznoprovokacijskim testom,
8. Dealergijski angioedemi nastaju usled?? venom insekata???
9. Primarni apces najcesce nastaje usled?
10. Vanbolnicke pneumonije, najcesci uzrocnici?
11. Najcesci uzrocnici aspiracione pneumonije
12. Uzrocnici atipicne pneumonije?
13. PEF kod astme
14. Kortikosteroidi kontraindikovani kod hronicne urtikarije
15. Konzervansi iz hrane uzrokuju? anafilakticni sok?
16. Polipoza je cesto udruzena sa aspirinskom astmom
17. Kartagenerov sy - sinuzitis, situs inverzus, bronhiektazije
18. Najcesci Ca pluca je skvamocelularni
19.Vanplucni oblik TBC-a je najcesci kod HIV +
20. Alergijski rinitis -0 prevencija - izbegavanje alergena
21. Terapija rinitisa - antihistaminici, antileukotrieni, nazalni
kortikosteroidi
22. Bronhodilatatri kombinovanjem imaju bolje terapijske efekte, a
manje nezeljene
23. Najbitniji citokini kod astme - IL4
24. Rtg apcesa - hidroaericni nivo??
25. Sacasta pluca - fibroza
26. Rinitis i astma su?? udruzene/odvojene bolesti? iste/razlicite
patogeneze

1. primarni apsces pluca nastaje?
2. sekundarni apsces pluca nastaje?
3.
4.kod intersticijske fibroze pluca, na radiografiji i CT se vidi
Odmakli stadijum "sacasta pluca"
5.telesnom pletizmografijom se meri? FRC
6.kod odmaklog stadijuma HBO? FeV1/FVc ?, FeV?
7.prvi znak mezotelioma je? Pleuraalni izliv
8.prvi symptom raka pluca je? Kasalj
9.u kojim godinama je najcesci Ca bronha? 50-59
10.Simptomi HBO?
11.Simptomi astme? Kasalj u napadima I sviranje u grudima
12.Astma je? Hronicna bolest
13.znak popustanja desnog srca? Otok potkolenica
14.u I stadijumu Ca bronha nemikrocelularni se leci?
15.prlazak M.tuberculosis u krv se desava?
16.+ tuberkulinski test je kod?
17.inicijalna faza lecenja TBC?
18.hrnicna upotreba kortikosteroida je kontrindikovana kod?
Lupus/RA/hronicna urtikarija/dezmatomiozitis/sarkoidiza
19.simtom plucne fibroze? Suv kasalj, dispnea, pukoti pri bazama kod
auskultacije
20.Ca pluca najredje daje metastaze ? u kozu
21. Ag-specificna terapija se primenjuje kod?
22. aspirinska satma-polipoza nosa,bronhijalna astma, intolerancija na
aspirin
23.sezonski alergijski rhinitis izaziva?
Budj,perje, Artemisia vulgaris, Dezmatophagoides
24.sta je uzrokovano fizickim faktorom? Hereditarni angioedem
25.alergija na penicillin se prvo manifestuje ?
26.anifestacija alergijskog rinitisa?
27.posle koliko se citaju rezultati PRIK testa?
kod pacijenata sa resp.insuficijencijom kontraindikovani su?
Hipotonici
28.idiopatska fibroza pluca spada u ? intersticijske bolesti pluca

1.Koliko treba da se dobiju rezultati plik testa na kozi? 20 min
2.Koliko traje fenomen prolaza kod uboda insekta? 30 dana
3.Specificna imuno terapija se primenjuje kod? Linitisa
4.Najcesca manifestacija alergije na penicilin? urtikarija i angioedem
5.Koja bolest se ne leci dugotrajno kortikosteroidima? hronicna
urtikarija
6.Sta navedeno ne spada u fizicke urtikarije? hereditarni angioedem
7.Vezano za aspirinski trijas treba dodati sta prati astmu. Polipoza i
atopija
8.Najcesci uzrocnik sezonskog rinitisa. Alemusia Vularemis
9.Terapija tuberkuloze kako pocinje/ 2 meseca izonijazid, rimfapicin,
piranzepin
10. Kad sve bacil tuderkuloze ulazi u krv i naspeljava organe? u toku
primarne i postprimarne tuberkuloze
11.Kada je pozitivna tuberkulinsak proba? kod BCG, kod atipicnih
mikobakterija, obolelih
12.Krajnji stadijum fibroze pluc?. sacasta pluca
13.Idiopatska plucna fibroza? intersticiska bolest
14.Kak prepoznati idiopatsku plucnu fibrozu, simptomi, bazalni pukoti,
dispnea
15. Najcesci simptom karcinoma pluca? kasalj
16.Terapija prvog reda kod karcinom? operacija
17.Karcinom plucannajcesce? izmedju 60-69 godina
18.Primarni apces nastaje kod aspegiloza...pneumonije ???
19. Sekundarni apces kor? karcinoma ??
20. Astma je? hronicna bolest
21. Najcesci simptom kod HOBP? kasalj, iskasljavanjeperzistentna
dispneja
22.Simptomi kod astme? kasalj, vizing, gusenje
23. Kod hronicne plucne isuficijencije ne sme se dati? hipnotik
24.Telesna petizmografija sluzi za merenje FEV<50% ??
25.Teska HOBP FEV/EVC <70 30%<FEV1<50%
26. Kako se mnifestuje rinitis? kijanje zapusenost nosa
27. Prva klinicka manifestacija mezotelijoma? pleuralni izliv
28.Prekomerna isuficijencija plucnog srca se manifestuje edemom
potkolenica
29.Karcinom pluca retko daje metastaze u kozi

II KOLOKVIJUM

Interna kolokvijum II 27.01.2011.

1. Indikacija za transfuziju eritrocita je vrednost hemoglobina ispod
80
2. Akutna limfoblasta leukemija - klonska proliferacija limfoblasta
3. B simptomi limfoma:
povisena temperatura,
4. Hemoliza - povisen bilirubin, poviseni retikulociti, snizen
haptoglobin, povisen LDH
5. Ekstranodalne lokalizacije najcesce daje: Non-Hodgking
6. Nedostatak vitamina K - FII, VII, IX i X
7. Zlatni standard za krvarenje u gornjim delovima gita -
Ezofagogastroduodenoskopija
8. Dijagnoza tumora jednjaka - sve navedeno
9. Ahalazija - barijum se koristi za Dg
10. Dispepsija ne javlja se: hematemeza
11. Variksi jednjaka:
a. Hematemeza
b. Melena
c. Hemoragisjki sok
d. Sekundarna anemija
e. Sve navedeno-ovo je tacno
12. Urea izdisajni test - Helicobacter
13. Komplikacije ulkusa najcesce nastaju: usled lokalizacije ulkusa
14. Kod krona se javljaju - enterokutane fistule
15. Ulcerozni koliotis - najcesca lokalizacija - rektum I sigma
16. Glutensenzitivna enteropatija, ekstraintestinalna manifestacija -
osteopenija??? Ili uveitis???tacno je uveittis
17. Parestezija, anemija, ataksija - nedostatak cijankobalamina
18. Wilson bolest - bakar
19. Lecenje inflamatornih bolesti creva - 5ASA
20. Kontraindikovano kod hemoragijskih sindroma - aspirin,
antikoagulantna, im inekcije
21. Smanjena aktivnost glutamin transferaze - gilbertova???
22. Simptomi kod holelitijaze su - sve navedeno
23. Serumska amilaza 3x - Akutni pankreatitis
24. Holangitis sa kalkulozom - Charkotov trijas
25. Manifestacije neuroendokrinih tumora zavisi od - lucenja hormona I
neurotransmitera
26. Karcinoidi su poreklom od: enterohromatofilnih celija
27. Anemija sa nekim vrednostima tipa Fe 2.4, Hgb 82,I jos nesto -
sideropenijska anemija???
28. Za ulkus duodenuma je karakterstican - bol
29. Serumski marker za hepatocelularni Ca jetre - AFP

*Tumor markeri : AFP - hepatocelularni karcinom
CEA - karcinom kolona
CA 19-9 - karcinom pankreasa

* Pr. Bilijarna ciroza : simptomi - svrab, holestaza, poremecaj
hepatograma
Granulomatozno oboljenje
Komplikacija - osteoporoza

* Ulcerozni koliti - lokalizacija : rektum I sigmoidni kolon
Nikad ne pravi fistule, dok cronh pravi

* Karcinom desnog kolona - kl. Slika :anemija
* Karcinom levog kolona- naizmenicne dijareje i opstipacija sa
krvarenjem

* Lecenje ulkusne bolesti (H.pylori) : PPI (inhibitor protonske pumpe)
+ 2 antibiotika

* ERCP (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija) - invazivna
metoda i jedina neoperativna koja omogucava vidjenje glavnog
pankreasnog kanala.

* Ciroza - endokrini poremecaji, a nikad poremecaj motiliteta

* Kurvoazijeov znak (courvoiser) - distendirana zucna kesa + ikterus =
zbog distalne opstrukcije holedokusa

* Iritabilna crevna bolest- bolovi, prolivi, opstipacije.....sve i
svasta od simptoma, ali su sve laboratorijske analize normalne, Dg-
iskljuciti sve druge bolesti

* Povecanje transaminaza - steatonekroza

* Dispepsija - nekarakteristicna klinicka slika

* Hemofilija : lecenje- krioprecipitat i koncentrat VIII cinioca
Kontraindikacije - antikoagulantni lekovi, aspirin i bilo koji lekovi
koji uticu na funkciju trombocita i IM inekcije

* MCV snizen, TIBC povisen i Fe snizeno - sideropenijska mikrocitna
anemija

* Rihterov sindrom - hronicna limfocitna leukemija prelazi u difuzni
krupno celijski B limfom

* Uzroci megaloblastne anemije

* Dg leukemije - sternalna punkcija + biopsija kostne srzi
* Dg limfoma - biopsija limfnog cvora

kolokvijum II 27.01.2011.

1. Indikacija za transfuziju eritrocita je vrednost hemoglobina ispod
80
2. Akutna limfoblasta leukemija - klonska proliferacija limfoblasta
3. B simptomi limfoma:
a. mrsavljenje,
b. povisena temperatura,
c. bolovi u kostima
4. Hemoliza - povisen bilirubin, poviseni retikulociti, snizen
haptoglobin, povisen LDH
5. Ekstranodalne lokalizacije najcesce daje: Non-Hodgking
6. Nedostatak vitamina K - FII, VII, IX i X
7. Zlatni standard za krvarenje u gornjim delovima gita -
Ezofagogastroduodenoskopija
8. Dijagnoza tumora jednjaka - sve navedeno
9. Ahalazija - barijum se koristi za Dg
10. Dispepsija ne javlja se: hematemeza
11. Variksi jednjaka:
a. Hematemeza
b. Melena
c. Hemoragisjki sok
d. Sekundarna anemija
e. Sve navedeno
12. Urea izdisajni test - Helicobacter
13. Komplikacije ulkusa najcesce nastaju: usled lokalizacije ulkusa
14. Kod krona se javljaju - enterokutane fistule
15. Ulcerozni koliotis - najcesca lokalizacija - rektum I sigma
16. Glutensenzitivna enteropatija, ekstraintestinalna manifestacija -
osteopenija??? Ili uveitis???
17. Parestezija, anemija, ataksija - nedostatak cijankobalamina
18. Wilson bolest - bakar
19. Lecenje inflamatornih bolesti creva - 5ASA
20. Kontraindikovano kod hemoragijskih sindroma - aspirin,
antikoagulantna, im inekcije
21. Smanjena aktivnost glutamin transferaze - gilbertova???
22. Simptomi kod holelitijaze su - sve navedeno
23. Serumska amilaza 3x - Akutni pankreatitis
24. Holangitis sa kalkulozom - Bilijarna kolika??? Charkotov trijas???
25. Manifestacije neuroendokrinih tumora zavisi od - lucenja hormona I
neurotransmitera
26. Karcinoidi su poreklom od: enterohromatofilnih celija
27. Anemija sa nekim vrednostima tipa Fe 2.4, Hgb 82,I jos nesto -
sideropenijska anemija???
28. Za ulkus duodenuma je karakterstican - bol
29. Serumski marker za hepatocelularni Ca jetre - AFP

Kolokvijum Interna 25.11.2010
1. Centralna cijanoza - jezik
2. Kasni medijatori - leukotrijeni
3. Alergijska reakcija na hranu - ukrsteno polen I voce
4. Alergoloski trest na lekove se vrsi - kada postoji pozitivna
anamneza za alergiju na odredjeni lek I indikacija za primenu tog ili
slicnog leka
5. Urtikarija I vaskulitis - serumska bolest
6. Koji tip reosetljivosti nije hereditarni angioedem - IV tip
preosetljivosti
7. Za utvrdijivanje nivoa bronhoopsturkice koristi se - FEV1
8. Odnos FEV1/FVC 70- FEV1 30 - 50
9. Odnosn oksidativnog stresa - kolerlira kod bronhiektazija
10. Salergija na hranu javlja se sa ucestaloscu - 2% odrasli 10% deca
11. Deficit C1 komponente komplementa
12. Diseminacija hematogena TBC - primarna I postprimarna
13. Nezeljno dejstvo u vidu poremecaja razlikovanja boja izaziva -
izoniazid
14. Terapija sarkoidoze - sve navedeno
15. Hronicno plucno srce se ne javlja kod - arterijske hipertenzije
16. Idiopatska Plucna Fibroza komplikacija je- hronicno plucno srce
17. Koja je glavna zapaljenska celija kod zapaljenja - eozinofil
18. Predispozicija za astmu - atopija
19. Atipicna RTG lokalizacija promena na plucima kod TU pluca je -
bronhopneumonicne inflamatorne lezije u srednjim I donjim delovima
pluca
20. Generalizovana holinergicka urtikarija - nastaje usled dejstva
povisene tempereature
21. Zlatni standard za HOBP - spirometrija
22. Simpotomatologija tuberkuloze kod HIV + - zavisi od broja CD4
23. Tem,peratura kod Tuberkuloze - uvek povisena kod kod starih I
iznemoglih lica
24. IPF se prepoznaje po - kasalj, dispnea, dugotrajni kasalj,
bronhijalni pukoti proi bazama
25. Simptomi Ca bronha zavise od - lokalizacije primarnog tumora
26. Bronhijalnu astmu pogorsavaju - beta blokatori
27. Kod osoba alergicnih na penicilin koriste se - makrolidi
28. Alergija na hranu posredovanba IgE antitelima - urtikarija,
bronhospazam I GIT simptomi
29. Prevencija TBC se sprovodi - lekovima

INTERNA, 26.01.2011

1.helicobacter pylori-gram-
2.parayiti u žuč.putevima-fasciola hepatica
3.na koliko dana da se smanji životni vek er da bi doslo do
klinič.manifest-valjda 30dana
4.nesto vezano za anemiju-odg je hipohromna.normocitna
5.at kod primarne bilijarne ciroze-ama
6.uzrok sekund,bilij.ciroze-dugotrajna opstruk.žučnih puteva
7.hronični pankreatitis-alkoholizam
8.akutni pankreatitis-bolovi,povraćanje
9.nesto u vezi penetracije-kroz zid gastroduodenuma....
10.multipli mijelom na rtg-u-osteoliza
11.splenomegalija je najizraženija kod-hml
12.u th variksa koji ne krvare-b blokatori
13.Ca holeciste-sve navedeno
14.Zollinger elisonov-sve navedeno
15.folikularni limfomi su-ja stavio da su agresivni?????
16.vancrevne manifestacije su sve osim-valjda zapaljenske bolesti
17.iritabilni koleon-bolovi i neredovna pražnjenja
18enzimi pankreasa,kakva je sredina-neutralna
19.indikacija za video kapsulu-nemam pojma
20.zlatni standard za geb-endoskopija
21.ekstrakcija kamena iz žuči-ercp
22.kronova bolest-ceo dig.tr može zahvatiti
23.th b12-doživotna
24.šta nije simptom dispepsije-ja sam stavio hematemezu????
25.hml najčešća komplikacija-hron.bubrež.insufic.
26.fap-familijarna polipoza
27.vilsonova bolest-bakar
28.aplasticna anemija-pancitopenija sa poremećajem hematopoeze
29.orjentacioni testovi za hemostazu-ptv,atpp,br.trombocita
30.hočkin stadijum-dve ili više žl sa iste stra dijafragme
ċ
TEST PITANJA (BAZA) PO OBLASTIMA.rar
(2083k)
Pitanja sa kolokvijuma Pomozimo kolegama,
Jan 27, 2013, 10:52 AM
Comments