Часови одељењског старешине

Да би час одељењског старешине био успешан треба га добро педагошки осмислити јер ако се ученицима омогући да своја интересовања и потребе испоље и задовоље у школи и школским активностима, укључујући и час одељењског старешине, постоји мања опасност од различитих негативних утицаја који могу да утичу на развој и здравље ученика (дрога, алкохолизам, крађе, неодговорност, и слично).

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Прикажи Преузми
  545 k в. 3 06.12.2010. 09:58 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  542 k в. 3 06.12.2010. 09:59 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/, Београд  1621 k в. 1 26.06.2011. 11:10 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/ Београд  1061 k в. 1 26.06.2011. 11:12 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/ Београд  1207 k в. 1 26.06.2011. 11:13 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/ Београд  1870 k в. 1 26.06.2011. 11:15 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  408 k в. 3 08.12.2010. 07:52 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  339 k в. 3 09.12.2010. 02:02 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/ Београд  2214 k в. 1 26.06.2011. 11:16 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  338 k в. 3 04.12.2010. 08:54 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  340 k в. 3 06.12.2010. 10:00 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  341 k в. 3 04.12.2010. 08:53 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  700 k в. 3 08.12.2010. 07:53 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  341 k в. 3 09.12.2010. 02:04 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  396 k в. 3 06.12.2010. 10:00 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
Рад Јелене Воларов, ОШ /Ђорђе Крстић/ Београд  437 k в. 1 26.06.2011. 11:17 Nataša Đorđević Paović
ć
Прикажи Преузми
  454 k в. 7 28.06.2011. 00:28 Nataša Đorđević Paović
Comments