Pomniki‎ > ‎

Obelisk Tadeusza Surmińskiego


Tytuł: Obelisk Tadeusza Surmińskiego
Odsłonięty: -
Fundator: Nadleśniczy Julian Drob
Projekt: Nadleśniczy Julian Drob
Wykonanie: 
Lokalizacja: Góra Chełmska
Opis: Na trasie szlaku Pętli Tatrzańskiej ZP-1027-y biegnącego przez Górę Chełmską w miejscu gdzie zmarł na zawał Tadeusz Surmiński stoi granitowy głaz, który został wciągnięty na górę za pomocą dwóch ciężkich ciągników gąsienicowych. Na obelisku czytamy:

W tym miejscu
dn. 9.9.1960 r zm. nagle
w czasie pełnienia służby
mgr inż.
Tadeusz
Surmiński
Zasłużony leśnik

Inicjatorem postawienia obelisku był ówczesny Nadleśniczy i przyjaciel zmarłego Julian Drob. 
Sylwetka Tadeusza Surmińskiego została przedstawiona tu >>>.
Treść nekrologu zamieszczonego w Głosie Koszalińskim z września 1960 [nr 218].


<<< >>>