Pomniki‎ > ‎

por. Mieczysława Kalinowskiego


Tytuł: por. Mieczysława Kalinowskiego
Odsłonięty: 
Fundator: 
Projekt: Ferdynand Jarocha
Wykonanie: Ferdynand Jarocha
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 92 [dawniej ul. Armii Czerwonej 92]
Opis: Na granitowym cokole znajdowało się popiersie por. M. Kalinowskiego w mundurze i rogatywce. Pomnik znajdował się na terenie Wyższej Szkoły Ochrony Przeciwlotniczej przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej 92. Na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 097/Org. z dnia 1 sierpnia 1963 r. w XV rocznicę istnienia, szkoła została przemianowana na Oficerską Szkołę Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego. 20 maja 1967 roku [zarządzenia ministra ON nr 37/MON] szkołę przeformowano na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego. Od 28 listopada 1992 r.szkoła zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta.

<<< >>>