Петровден

 

                   


     На 29 и 30 юни църквата чества паметта на двамата Христови апостоли - Петър и Павел. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. На Петровден се работи през първата половина на деня. Обредите и ритуалите извършвани на празника, се вярва, че предпазват от пожари, гръмотевици и градушки. Петровден съвпада с най-усилния период от стопанския живот в България. Като курбан се принася петровско пиле (петел). Правят се събори по селата, като на много от тях се опъва обща трапеза, пеят се песни и се играят хора.
     Празнуват носещите имена: Петър, Павел, Камен, Петя, Павлина и Полина.      Петелът е смятан още от древната митология за слънчев знак на небето, който отмерва времето и е символ на възкресението. Жертвоприношението на петела се свързва и с омилостивяването на силите, които изгарят природата. Птицата е знак на плодородието и на раждането на нов живот, затова често се използва в сватбените обреди.
Comments