Dit is het online "dictaat" van de Cursus Polymeerchemie van Avans Hogeschool ("Polymeren 1"). 
HBO chemici die aan de slag gaan in het bedrijfsleven hebben in Nederland vaak te maken met onderzoek op het gebied van polymeren. Of je nu werkzaam bent als analist als organisch chemicus of polymeerchemicus, om polymeren kun je (bijna) niet heen. Het is daarom noodzakelijk voldoende basiskennis te hebben in dit voor Nederland zo belangrijke vakgebied. In deze Online Cursus Polymeerchemie komen daarom de belangrijkste deelaspecten van het vak aan de orde. 

Alles over de basisbegrippen, randvoorwaarden en verschillende reactiemechanismen vind je onder onderdeel 01 Polymeerchemie


In H02 Polymeerfysica wordt ingegaan op de relatie tussen onderliggende structuur en het gedrag van polymeren. Je leert welke verschillende fasen en overgangstemperaturen we kennen binnen de polymeren. 

Het onderdeel gedrag van Polymeren begrijpen zal in de les worden gebruikt om gedrag van polymeren terug te koppelen aan de bijbehorende onderliggende structuur. Ik geef 1 kort voorbeeld ter verduidelijking: het niet kunnen smelten van een thermoharder kun je begrijpen door te kijken naar de onderliggende netwerk structuur. Maar er is veel meer vreemd en leuk gedrag van polymeren dat je goed kunt verklaren door naar de onderliggende structuur te kijken. 

Hoe polymeren worden verwerkt tot een eindprodukt komt in dit deel van de site aan de orde.
De verwerking of processing van polymeren tot kunststof eindproducten of halffabricaten is leuk en vrij gemakkelijk globaal te volgen. Als je dit deel van de site hebt bestudeerd dan weet je hoe en met welke vormgevingstechniek lange PVC waterleidingbuizen of de omhulling van een laptop worden gemaakt. 
Voorheen stond deze informatie op de goed bezochte site oxbo.nl
De informatie is vandaar naar deze google site overgeheveld. 
De site wordt bijgehouden door een universitair geschoolde medewerkster van een hogeschool.