Zostań Członkiem

Wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką nazw własnych zapraszamy do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Onomastycznego.

Zgodnie ze Statutem członkiem Towarzystwa może zostać każdy (niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania), kto prowadzi działalność naukową, popularnonaukową, dydaktyczną, twórczą lub wydawniczą dotyczącą problematyki nazw własnych lub jest tą problematyką zainteresowany.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba, która:

  • zna Statut Towarzystwa i zgadza się go przestrzegać,

  • chce realizować cele Towarzystwa,

  • złożyła Zarządowi pisemną deklarację członkowską,

  • została przez Zarząd przyjęta w poczet członków zwyczajnych w drodze stosownej uchwały.

Zgodnie z postanowieniem Zebrania Założycielskiego wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100 zł.


Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską w formie papierowej prosimy przesłać na adres Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Onomastyczne

al. Mickiewicza 31

31-120 Kraków

lub dostarczyć osobiście jednemu z członków Zarządu.

UWAGA: W deklaracji prosimy podać zarówno adres do korespondencji (pocztą tradycyjną), jak i adres e-mail.

Pobierz deklarację członkowską