Władze PTO

Skład organów PTO wybranych na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym w dniu 6.10.2018 r.


Zarząd PTO

dr Wojciech Włoskowicz – prezes Zarządu

dr Samuela Tomasik – sekretarz Zarządu

mgr Paweł Swoboda – skarbnik

dr Patryk Borowiak – członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Mieczysław Balowski – przewodniczący KR

dr Mariusz Koper

dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa


Rada Naukowa

prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch – przewodnicząca RN

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – wiceprzewodniczący RN

dr hab. Adam Siwiec – sekretarz RN

prof. dr hab. Renata Przybylska

dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska