Statut i inne dokumenty

Statut Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uchwalony na Zebraniu Założycielskim w Kazimierzu Dolnym w dniu 6.10.2018 r.

Pobierz Statut w formacie PDF