Polecane strony

Czasopismo Onomastica - https://onomastica.ijp.pan.pl/

Bibliografia onomastyki - https://onomastyka.ijp.pan.pl/

Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN - http://www.komjezyk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=172

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) - http://ksng.gugik.gov.pl

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych - http://knmiof.mswia.gov.pl/

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP) - http://eshp.ijp.pan.pl/


Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów - https://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/organizacja

International Council of Onomastic Sciences (ICOS) - https://icosweb.net/drupal/

American Name Society - http://www.americannamesociety.org

Deutsche Gesellschaft für Namenforschung - https://www.gfn.name

Austriacka sieć onomastyczna - http://onomastik.at