Członkowie

Sylwetki członków PTO (lista niepełna)


Ewa Młynarczyk
Agnieszka Myszka
Mariusz Rutkowski
Paweł Swoboda
Piotr Złotkowski

Polskie Towarzystwo Onomastyczne skupia obecnie:

sześcioro profesorów tytularnych (belwederskich),

czternaścioro doktorów habilitowanych,

dwanaścioro doktorów

i dwie magister,

w tym 18 kobiet i 16 mężczyzn z trzynastu uczelni i instytutów naukowych w całej Polsce:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Rzeszowski

Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.