Członkowie

Sylwetki członków PTO (lista niepełna)

Irena Kałużyńska
Ewa Młynarczyk
Agnieszka Myszka
Renata Przybylska
Mariusz Rutkowski
Paweł Swoboda
Wojciech Włoskowicz
Piotr Złotkowski

Polskie Towarzystwo Onomastyczne skupia obecnie:

pięcioro profesorów tytularnych,

trzynaścioro doktorów habilitowanych,

siedmioro doktorów

i dwoje magistrów,

w tym 15 kobiet i 12 mężczyzn z dwunastu uczelni i instytutów naukowych w całej Polsce:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.