Home (ENGLISH)‎ > ‎

Current news

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (al. A. Mickiewicza 31, gmach Instytutu Języka Polskiego PAN) w pierwszym terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10:45, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 11:05 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.

We have just launched the Society’s website and the Facebook profile.

More news coming soon.