Home (ENGLISH)‎ > ‎

Current news

Information on current events and actions is available in Polish

We have just launched the Society’s website and the Facebook profile.

More news coming soon.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PTO
26 czerwca 2021 r.
godz. 10:00 (I termin) / godz. 10:20 (II termin) w formie posiedzenia zdalnego (online)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego prowadzonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrad posiedzenia oraz komunikację w czasie rzeczywistym w pierwszym terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa. Do udziału w Walnym Zebraniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu, wyposażony w głośniki, mikrofon i (opcjonalnie) kamerę oraz w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Linki (łącza) do spotkania na internetowej platformie telekonferencyjnej zostaną wysłane Członkom PTO na ich adresy e-mail podane przez nich do wiadomości Zarządu zgodnie z przepisami Statutu PTO. Ewentualne pytania Członków PTO dotyczące uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy kierować na adres
poltowonom@gmail.com