ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW PTO
26 czerwca 2021 r.
godz. 10:00 (I termin) / godz. 10:20 (II termin) w formie posiedzenia zdalnego (online)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w formie posiedzenia zdalnego prowadzonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję obrad posiedzenia oraz komunikację w czasie rzeczywistym w pierwszym terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, a w przypadku braku kworum w drugim terminie w dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa. Do udziału w Walnym Zebraniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu, wyposażony w głośniki, mikrofon i (opcjonalnie) kamerę oraz w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Linki (łącza) do spotkania na internetowej platformie telekonferencyjnej zostaną wysłane Członkom PTO na ich adresy e-mail podane przez nich do wiadomości Zarządu zgodnie z przepisami Statutu PTO. Ewentualne pytania Członków PTO dotyczące uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy kierować na adres
poltowonom@gmail.com

The Polish Onomastic Society was established in 2018. It is a court‑registered association. The Society’s main goal is to support research on proper names and to promote the scientific achievements of onomasticians (proper name researchers). The Polish Onomastic Society is affiliated to the International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

The special aim of the Polish Onomastic Society is to disseminate the findings of the Polish onomastics.

The Society gathers representatives of various linguistic subdisciplines as well as representatives of other science branches, whose main or secondary research field is constituted by proper names. The membership is available to everybody willing to collaborate on achieving the Society’s goals, regardless of his/her citizenship and affiliation.

We invite you to learn more about the Society’s activities as well as about the Members of the Polish Onomastic Society.