Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (al. A. Mickiewicza 31, gmach Instytutu Języka Polskiego PAN) w pierwszym terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10:45, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 11:05 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.The Polish Onomastic Society was established in 2018. It is a court‑registered association. The Society’s main goal is to support research on proper names and to promote the scientific achievements of onomasticians (proper name researchers). The Polish Onomastic Society is affiliated to the International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

The special aim of the Polish Onomastic Society is to disseminate the findings of the Polish onomastics.

The Society gathers representatives of various linguistic subdisciplines as well as representatives of other science branches, whose main or secondary research field is constituted by proper names. The membership is available to everybody willing to collaborate on achieving the Society’s goals, regardless of his/her citizenship and affiliation.

We invite you to learn more about the Society’s activities as well as about the Members of the Polish Onomastic Society.