Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (al. A. Mickiewicza 31, gmach Instytutu Języka Polskiego PAN) w pierwszym terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 10:45, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 11:05 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.Polskie Towarzystwo Onomastyczne powstało w 2018 roku. Jest stowarzyszeniem rejestrowym, którego głównym celem jest wspieranie badań nad nazwami własnymi oraz promocja naukowego dorobku onomastów (tj. badaczy zajmujących się nazwami własnymi). Polskie Towarzystwo Onomastyczne jest afiliowane w International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Szczególnym celem Polskiego Towarzystwa Onomastycznego jest upowszechnianie ustaleń polskiej onomastyki.

Towarzystwo skupia przedstawicieli różnych subdyscyplin językoznawczych i innych nauk, dla których nazwy własne są głównym lub pobocznym przedmiotem zainteresowania. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.

Zapraszany do zapoznania się z działaniami PTO oraz z sylwetkami członków Towarzystwa.