Zawiadomienie o nowym terminie Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego w nowym terminie odbędzie się w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (al. A. Mickiewicza 31, gmach Instytutu Języka Polskiego PAN) w pierwszym terminie w dniu 26 września 2020 r. o godz. 11:00, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 26 września 2020 r. o godz. 11:20 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.


Zawiadomienie o zmianie terminu Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

W związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzonym przez władze państwowe stanem epidemii
Walne Zebranie PTO zwołane na 4 kwietnia 2020 nie odbędzie się w planowanym terminie.
Nowy termin zostanie wyznaczony i podany do wiadomości Członków PTO w sposób określony w Statucie.


Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onomastycznego uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego odbędzie się w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (al. A. Mickiewicza 31, gmach Instytutu Języka Polskiego PAN) w pierwszym terminie w dniu 4 kwietnia 2020 r. o godz. 11:10, a w przypadku braku kworum odbędzie się ono w drugim terminie w dniu 4 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30 bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.Polskie Towarzystwo Onomastyczne powstało w 2018 roku. Jest stowarzyszeniem rejestrowym, którego głównym celem jest wspieranie badań nad nazwami własnymi oraz promocja naukowego dorobku onomastów (tj. badaczy zajmujących się nazwami własnymi). Polskie Towarzystwo Onomastyczne jest afiliowane w International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Szczególnym celem Polskiego Towarzystwa Onomastycznego jest upowszechnianie ustaleń polskiej onomastyki.

Towarzystwo skupia przedstawicieli różnych subdyscyplin językoznawczych i innych nauk, dla których nazwy własne są głównym lub pobocznym przedmiotem zainteresowania. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto jest chętny działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy afiliacji.

Zapraszany do zapoznania się z działaniami PTO oraz z sylwetkami członków Towarzystwa.