Klasy‎ > ‎

Klasa IV

Pani Alina Gauza

Praca domowa z dnia 18 maja 2013 roku.

1. Naucz się czytać czytankę pt. "Koniec roku szkolnego!" str. 207. (żółta książka)

2. Wypisz z wyżej wymienionej czytanki 6 rzeczowników i ułóż z nimi zdania. Końcówki wyrazów można zmieniać.

3. Porozmawiaj z rodzicami na temat wakacyjnych planów. Przygotuj się do ustnej wypowiedzi na ten temat.

4. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pełnym zdaniem. Rozwiąż krzyżówkę. (kserokopia)

Praca domowa z dnia 11 maja 2013 roku.

1. Bardzo proszę o nauczenie się na pamięć wierszy na Dzień Mamy i Dzień Taty. Dziewczynki proszę o przyniesienie rekwizytów do pokazu mody.

2. Napisz 5-8 zdań na temat przeczytanej lektury. (mały zeszyt)

3.  Używając książki z gramatyki i zeszytu proszę powtórz: podział na sylaby i głoski, pisownia wielką i małą literą, rzeczownik, rodzaje rzeczowników, pisownia "rz i ż". Sprawdzian z w/w zagadnień odbędzie się w najbliższą sobotę - 18 maja.

4. Uzupełnij podane zadania, które pomogą przygotować się do sprawdzianu. Na dole tej strony znajduje się załącznik zadania 4 i można go wydrukować.

1.Podziel wyrazy na sylaby.

czekolada………………………..…………………..   

Hanna……………………………………………….

tablica………………………………………….   

Warszawa ………………………………………….

sok…………………………………………………..


 2.Podziel wyrazy na głoski.

 

kot……………………………………

parasol………………………………….

szkoła………………………………….

liść……………………………………….

daszek…………………………………


 3.Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ż i rz.

ksią......ka, G....eś, mala....., d...ewa, ....ółty, du...y, .....ółw,  ....eka, ja....ębina, 


4.Dopisz liczbę mnogą do podanych rzeczowników.

 

drzewo……………………….  pszczoła……………………….

lekarz……………………….  książka……………………………


5. Wpisz następujące rzeczowniki do tabelki. Określ ich zwrot i rodzaj.

Pomoc: rodzaj męski (ten), rodzaj żeński (ta), rodzaj nijaki (to)

chłopiec, kucharka, okno, gruszka, dziecko, brzoza, dąb

Rzeczownik

Zwrot

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uzupełnij luki małą lub wielką literą podaną w nawiasie.

 ...raków to dawna ….tolica   ....olski.                                                  (k, s, p)

....azimierz  ….ułaski urodził się w  …olsce. Jest on także  bohaterem .....arodowym ….tanów ….jednoczonych  ….meryki                                                      (k, p, p, n, s, z, a)

...arszawa leży nad .....isłą.                                                                                        (w, w )

….atry  są najwyższymi  ….órami w  ….olsce i na ….łowacji.  (t, g, p, s)


Praca domowa z dnia 4 maja 2013 roku.

1. Naucz się czytać wiersz pt. "Wiosna" str. 146

2. Napisz kilka zdań opisujących wygląd pani Wiosny jako pięknej dziewczyny. (ilustarcja na str. 146)

3. Przygotuj się do dyktanda (pisanie z pamięci) - ćw. 7 str. 147. Przepisz tekst do zeszytu.

4. Napisz 5- 8 zdań o przeczytanej lekturze. (mały zeszyt)

5. Proszę o poćwiczenie czytania Modlitwy Wiernych i czytań na mszę św. na 12 maja.

Naucz się na pamięć swój fragment wiersza na Dzień Mamy i Dzień Taty. Poćwicz śpiewanie piosenki pt."Twoje Święto Dziś Mamo"

Praca domowa z dnia 27 kwietnia 2013 roku.

1. Ćwicz czytanie Modlitwy Wiernych i czytań na mszę świętą - 12 maja. (tekst wklejony w zeszycie)

2. Naucz się na pamięć swój fragment wiersza na Dzień Mamy lub DzieńTaty.

3. Ćwicz śpiewanie piosenki pt. "Twoje Święto Dziś Mamo".

4. Ćwiczenie 3 i 4 str. 71 (gramatyka)

5. Przygotuj się do dyktanda:

 słońce, motyle, jaskółka, skowronek, bocian, kwiaty, trawa, rzeka, grzeje, wiosna.

Praca domowa z dnia 20 kwietnia 2013 roku. 

1. Naucz się czytać tekst "Przebiśniegi" str.143. (żółta książka)

2. Wykonaj ćwiczenie 3. i 4. str.144. (żółta książka)

3. Napisz 5-8 zdań o przeczytanej lekturze. (mały zeszyt)

4. Przygotuj się do dyktanda:

    córeczka, wiosna, chustka, wiewiórka, słonko, grzeje, maleńki, dziewczynka, kwiatek, mocniej.

6. Zrób krótki opis swojego taty- do pomocy wykorzystaj wzór opisu swojej mamy.

 

Praca domowa z dnia 13 kwietnia 2013 roku.

1. Przeczytaj czytankę pt. "Pierwszy koncert" str. 131 i naucz się czytać wybrany przez siebie fragment.

2. Wykonaj ćwiczenie 5. i 6. str. 128. (żółta książka)

3. Napisz 5-8 zdań o przeczytanej lekturze. (mały zeszyt)

4. Przygotuj się do dyktanda: żart, bagaż, talerz, planeta, lew, ocean, mucha, zeszyt, ryba, dziecko.

 

Praca domowa z dnia 6 kwietnia 2013 roku.

1. Zapoznaj się ze znaczeniem wyrazów ze słowniczka na str. 127 i przeczytaj cały wiersz pt."Karolina" str.126 i 127. (żółta książka)

2. Naucz się czytać zwrotki wiersza na stronie 126. Chętni mogą nauczyć się cały wiersz.

3. Uzupełnij potrzebne informacje do opisu Mamy. (kserokopia)

4. Napisz 5-8 zdania o przeczytanym fragmencie lektury. (mały zeszyt)

5. Przygotuj się do dyktanda. Wyrazy podała p. Dorota, są napisane w zeszycie.

Praca domowa z dnia 23 marca 2013 roku.

1. Naucz się czytać czytankę pt. "Wielkanocny dzwon" str. 165 (żółta książka)

2. Napisz kilka zdań na temat "Jak oceniasz postawę dzwonnika i księdza proboszcza z w/w czytanki. Jak ty zachowałbyś się na ich miejscu?"

3. Przygotuj się do pisania ze słuchu następujących wyrazów: żaba, lekarz, koleżanka,  żyrafa, książka, brzoza, rzeka, w norze, Grześ, piekarz. Przepisz każdy wyraz trzy razy, poproś Mamę, żeby zrobiła próbne dyktando w domu i sprawdziła.

Praca domowa z dnia 16 marca 2013 roku.

1. Naucz się czytać wierszy ze str. 136. (pomarańczowa książka)

2. Wykonaj ćwiczenie 5 str. 138. (pomarańczowa książka)

3. Naucz się opowiadać fragment książki pt. "Król Maciuś Pierwszy". (kserokopia)

4. Przygotuj prezentację przeczytanej książki lub opowiadania. Proszę przynieś książki z biblioteki do wymiany.

5. Pomyśl co przedstawisz i jaką techniką wykonasz pracę na Konkurs Plastyczny o Januszu Korczaku w najbliższą sobotę. Szkoła zapewnia papier, kredki i farby. Jeżeli zechcecie wykonać pracę inną techniką proszę przynieście potrzebne materiały. 


Praca domowa z dnia 9 marca 2013 roku.

1. Opowiedz rodzicom co zapamiętałeś z lekcji i fragmentów obejrzanego filmu o Januszu Korczaku.

2. Napisz w zeszycie kilka zdań na temat Janusza Korczaka. Możesz obejrzeć prezentacje na internecie.

 9:16 Janusz Korczakby Telewizja Lokalna Wąbrzeźno 358 views 

3. Przeczytaj fragment książki Janusza Korczaka pt. "Król Maciuś Pierwszy" i naucz się czytać wybrany fragment, co najmniej 10 zdań -  kserokopia. Fragment tej książki można wykorzystać do przygotowania prezentacji przeczytanej lektury na 23 marca.

4. Napisz zdania używając 10 wyrazów z "rz". Proszę podkreśl te wyrazy.

5. Proszę przynieś 2 wydmuszki. Będziemy uczyć się malować pisanki.

Praca domowa z dnia 2 marca 2013 roku.

1. Przeczytaj list do Oli str. 124 i odpowiedz pisemnie na pytania z ćwiczenia 1 str. 125. (żółta książka)

2. Naucz się czytać tekst pt. "Kącik grzecznego dziecka" i wiersz o ptaszkach na  str. 122. (żółta książka)

3. Zapamiętaj pisownię następujących wyrazów: przynióśł, pyszny, orzechowy, trzy, przyjemne, porzeczka, zmierzch, urządzić, rzodkiewka, zapatrzony. Każdy wyraz przepisz trzy razy w zeszycie. Przygotuj się do dyktanda (pisanie ze słuchu) z podanych wyrazów.

4. Uzupełnij "Mój własny słowniczek wyrazów z rz" str. 134, wpisując do danej zasady po cztery wyrazy. (pomarańczowa książka)

Praca domowa z dnia 23 lutego 2013 roku.

1. Naucz sie czytać wiersz pt. "Wróble" str.120 i 121.

2. Napisz w zeszycie zdania z następującymi wyrazami: wróble, zima, karmnik, okruszyny.

3. Przygotuj się do dyktanda str. 121. Przepisz starannie tekst do zeszytu. Poproś rodziców, żeby podyktowali zdania z dyktanda, a Wy spróbujcie je napisać ze słuchu lub sami napiszcie je z pamięci, tak jak to robimy w klasie. (Czytamy zdanie, zapamiętujemy pisownie, zakrywamy tekst i piszemy.) Zdania można dzielić na części.

4. Przeczytaj tekst na str. 122

5. Poćwicz śpiewanie "Roty" M. Konopnickiej. (Kserokopia wklejona w zeszycie.)

Praca domowa z dnia 16 lutego 2013 roku.

1. Zapoznaj się ze znaczeniem nowych słówek ze Słowniczka str.120. Przeczytaj razem z rodzicami dwa razy czytankę pt. "Bez tytułu" str.119. Opowiedz przeczytaną czytankę rodzeństwu lub rodzicom. Naucz się czytać wybrany fragment. Chętni mogą nauczyć się całą czytankę.

2. Odpowidz pisemnie w zeszycie na pytanie a, b, d z ćwiczenia 1 str.120.

3. Poćwicz pisanie nazw dni tygodnia i jeszcze raz nazw miesięcy oraz przygotuj się do pisania z pamięci.

4. Zadanie 3, 4 i 5 str. 128 i 129. (pomarańczowa książka)

5. Przygotuj prezentację lektury i proszę o przyniesienie książek do wymiany.

Praca domowa z dnia 26 stycznia 2013 roku.

1. Przeczytaj dwa razy czytankę pt. "Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie?" str.115 i zapoznaj się ze znaczeniem nowych wyrazów ze Słowniczka str.116. 

2. Naucz się pięknie czytać wybrany fragment w/w czytanki. Chętni mogą nauczyć się czytać całe opowiadanie.

3. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania z ćw.1 str.116. (żółta książka).

4. Poćwicz pisanie nazwy miesięcy i przygotuj się do pisania z pamięci. (str.108)

5. Zadanie 2 i 3 str.126 -127. (pomarańczowa książka)

Uwaga: Nie zapomnijcie przyjść w stroju na Zabawę Karnawałową i zabrać dobrego humoru. Zabawa zaczyna się o godz.10-ej. Do zobaczenia w sobotę - 2 lutego.

Praca domowa z dnia 19 stycznia 2013 roku.

1. Naucz się czytać dwóch wybranych wierszy z okazji Dnia Babci i Dziadka str.112 i 113.

2. Napisz własne życzenia dla babci i dziadka. Pamietaj, że zwroty grzecznościowe piszemy wielką literą, np. Tobie, Ciebie, Droga Babciu, Cię.

3. Dokończ ćwiczenia na str.125 (pomarańczowa książka). Poćwicz na przykładach jak się wymienia "rz", np. górze - góra, morze - morski.

4. Przygotuj prezentację przeczytanej książki lub opowiadania. Proszę przynieś książki z biblioteki do wymiany.

(Uczniowie, którzy nie mają książek mogą przygotować  opowiadanie z naszej czytanki. (żółta książka)

Praca domowa z dnia 12 stycznia 2013 roku.

1. Przeczytaj czytankę pt. "Pierwszy śnieg" str. 69 i 70. Zapamiętaj znaczenie wyrazów ze Słowniczka str.70. Wybierz wybrany fragment czytanki i naucz się go pięknie czytać. 

2. Wykonaj ćwiczenie 1f str. 70 (żółta książka)

3. Wykonaj wszystkie zadania na str. 40 (pomarańczowa książka).

Praca domowa z dnia 5 stycznia 2013 roku.

1. Przeczytaj dwa razy tekst pt. Król Rok i jego dwunastu synów" str.101 - 107. Zapoznaj się ze znaczeniem trudnych wyrazów  - Słowniczek str.108. Naucz się czytać tekstu o miesiącu, w którym się urodziłeś.

2. Wykonaj polecenia na stronie 38 w pomarańczowej książce.

3. Ułóż zdania z następującymi wyrazami: choinka, prezenty, Mikołaj, wieczerza wigilijna. (Można zmieniać końcówki wyrazów.)

Praca domowa z dnia 15 grudnia 2012 roku.

1. Uzupełnij bardzo starannie "Wszystko o mnie" ( kserokopia).

2. Przeczytaj z uwagą opowiadanie pt. "Wigilia w domu Lolka"str.89 i odpowidz pisemnie na pytania z ćwiczenia 1 str.91. Naucz się czytać całą czytankę. (pomarańczowa książka)

3. Przygotuj się do wystąpienia na temat: Przy wigilijnym stole...... .

4. Zachęcam do systematycznego czytania lektury. W naszej żółtej książce znajduje się wiele ciekawych informacji na temat  tradycji Świąt Bożego Narodzenia str.92- 95, proszę w wolnej chwili poczytać razem z dzieckiem.

Cieszę się, że wszystkie dzieci przygotowały się do Konkursu o Świętach Bożego Narodzenia.

Radosnych Świąt Bożego Barodzenia

oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2013

                                           życzą:

                                           Alina Gauza i Dorota Adamek

Praca domowa z dnia 8 grudnia 2012 roku.

1. Narysuj obrazki dwóch warzyw i podpisz je.

2. Zadanie 8 str. 33 ( pomarańczowa książka )

3. Przygotuj się do konkursu na temat Świąt Bożego Narodzenia str. 96, 97, 98 i 99. ( żółta książka). Naucz się czytać pytania na w/w stronach.

4. Przygotuj prezentację przeczytanej książki, opowiadania lub wiersza. Proszę zwrócić książki do biblioteki.

5. Ćwicz śpiewanie kolęd : "Gdy się Chrystus rodzi", "Przybieżeli do Betlejem" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki".


Praca domowa z dnia 2 grudnia 2012 roku.

1. Wyślij list do Świętego Mikołaja, który  napisaliśmy w klasie. Nie zapomnij przykleić zanczka pocztowego w prawym górnym rogu koperty.

2. Naucz się na pamięć wiersz pt. "6 grudnia - Mikołaj" str. 74.

3. Przeczytaj dwa razy opowiadanie pt. "Ten radosny wieczór" str. 75 i 76. Naucz się czytać wybrany fragment tego opowiadania. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem - ćw. 1 str.76.

4. Odpowiedz pisemnie (pełnym zdaniem) w zeszycie na następujące pytania:

 • Jak się nazywasz?
 • Ile masz lat?
 • Gdzie mieszkasz?
 • Jaki jest twój ulubiony kolor?
 • W jakim języku napisałeś list do św. Mikołaja i dlaczego?
5. Ćwicz śpiewanie kolęd : "Gdy się Chrystus rodzi", "Przybieżeli do Betlejem" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki".
Przypominam o Konkursie na wykonanie choinki. Termin przynoszenia prac upływa 8 grudnia.


Praca domowa z dnia 17 listopada 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wiersz pt. "Wielką literą pisz, moje dziecię" (ksrokopia).

2. Wykonaj polecenie 2 pod tekstem wiersza. Zapamiętaj kiedy piszemy wielką literą.

3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia znajdujące się na str. 31 (pomarańczowa książka).

4. Poćwicz z rodzicami śpiewanie kolęd pt. "Gdy się Chrystus rodzi" i "Przybieżeli do Betlejem" (kserokopia wklejona w zeszycie).

 5. Zachęcam do codziennego systematycznego czytnia wieczorami. Na ten i następny tydzień proponuję czytankę pt. "Mój przyjaciel z planety Orion" str.59 i 60 , a także str.62 (żółta książka). Odpowiedz ustnie na pytania z ćw.1 str.61.

Dzieci, które nie przygotowały z różnych powodów prezentacji lektury na miesiąc listopad mogą wykorzystać w/w czytankę do prezentacji 1 grudnia.

Praca domowa z dnia 10 listopada 2012 roku.

1. Przeczytaj razem z rodzicami tekst pt. "11 Listopada"str.47. Porozmawiaj z rodzicami jak Polacy walczyli o niepodległą Polskę. Dowiedz się więcej kim był marszałek Józef Piłsudski.

2. Naucz się czytać wybrany fragment opowiadania pt. "Skarby Pani Jesieni"str.49. Zapamiętaj znaczenie wyrazów: żagielki, jarzębina, kasztany, żołędzie i szyszki ze Słowniczka pod tekstem czytanki.

3. Ćwiczenie 6 str. 51 - Przygotuj się do dyktanda. Przepisz starnnie tekst dyktanda do zeszytu. (żółta książka)

4. Ćwiczenie 2 str.22 (pomarańczowa książka). Proszę nadal powtarzać alfabet.

5. Prezentacja przeczytanej lektury. Bardzo proszę o zwrot książek do biblioteki.

P.S. Cieszę się, że wszystkie dzieci napisały zdania o wybranym zwierzęciu i pięknie nauczyły się czytać. Pani Dorota i ja zauważyłyśmy, że wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w dzisiejszych zajęciach. Bardzo dziękujemy za pomoc w odrabianiu lekcji. Proszę pochwalić swoje dziecko i zachęcać do dalszej solidnej pracy.


Praca domowa z dnia 3 listopada 2012 roku.

1. Zapamiętaj kolejność liter w alfabecie. Proszę skorzystaj ze str. 20 w pomarańczowej książce. Znajduje się tam wymowa nazw liter.

2. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej - ćwiczenie 1.(kserokopia). Dla chętnych ćw. 2.

3. Napisz kilka zdań o swoim psie lub kocie. Można opisać inne zwierzę. Proszę zwróć uwagę na części ciała, podobnie jak przy opisie wiewiórki.

4. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt. "Telefon z Warszawy" str.27 i 28 - żółta książka.

Bardzo proszę o przynoszenie bindera  lub folderu do wkładania kserokopii. Proszę o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia. Dziękuję.


Praca domowa z dnia 27 października 2012 roku.

1. Wypisz z tekstu pt. "Jesień" wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, tylko przez kreskę. Proszę wpisać te wyrazy  pod tekstem. (kserokopia) 

2. Przygotuj się do dyktanda z pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi z poprzedniej lekcji i z dnia 27 października: ślimak, źrebak, koźlątko, słońce, ćma, gwóźdź, wiśnie, liść, koń, dźwig

śrubokręt, dłoń, gałąź, śruba, słoń, łódź, październik, zieleń, czerwień 

3. Wybierz pięć wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i ułóż z nimi zdania w zeszycie.

4. Naucz się pięknie czytać wiersze pt. "Nad grobami", "Dzień Zaduszny" i "W Zaduszki" - książka str. 44 i 45.

5. Zadanie 3 str.45 - książka 

                                           

Praca domowa z dnia 20 października 2012 roku.

1. Dokończ zadanie 5 str.17 w ćwiczeniu.  (pomarańczowa książka)

2. Zapamiętaj pisownię wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, przepisując każdy wyraz trzy razy w zeszycie.

ślimak, źrebak, koźlątko, słońce, ćma, gwóźdź, wiśnie, liść, koń, dźwig

3. Wybierz pięć wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i napisz zdania w zeszycie.

3. Przeczytaj opowiadanie pt. "Dziwny język" str.21 i 22. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujace się pod tekstem. (zadanie 1str.22) Naucz się czytać wybrany fragment tego opowiadania.

4. Przynieś do szkoły książkę do biblioteki i przygotuj się do prezentacji lektury.


Praca domowa z dnia 13 października 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać jeden wybrany wiersz ze strony 36 lub 37. (książka )

2. Przygotuj się do dyktanda - ćwiczenie 5 str. 23 (książka). Przepisz tekst do zeszytu i zapamiętaj pisownię trudnych wyrazów.

3. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 8  i ćwiczenie 3 str. 13 - część przeznaczoną do wykonania w domu. (ćwiczenie)


Praca domowa z dnia 6 października 2012 roku.

1.     Naucz się pięknie czytać opowiadanie pt.”A jednak warto ….” książka str.15.

2.     Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 str. 17 (książka)

3.     Przeczytaj w domu wybraną w szkole książkę lub własną, którą mamy w domu. Uzupełnij metryczkę książki: tytuł, autor itd. Napisz kilka zdań na temat wybranej postaci z książki. Wykonaj ilustrację do przeczytanej lektury. Prezentacja na temat przeczytanej książki odbywać się będzie w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Pierwsza prezentacja  - 27 października. Zachęcam wszystkich uczniów do systematycznego czytania książek. 

Praca domowa z dnia 29 września 2012 roku.

1. Naucz się na pamięć "Katechizm polskiego dziecka" książka str. 10.

2. Wykonaj ćwiczenie 6 i 7 str.11 (książka).

3. Przeczytaj czytankę pt. "A jednak warto ... " str. 15 i odpowiedz ustnie na pytania z ćwiczenia 1 str. 17 (książka).

4. Przynieś na następną lekcję kopertę, własny adres i adres rodziny w Polsce.  Praca domowa z dnia 22 września 2012 roku.

     1.     Naucz się czytać tekst legendy pt.”Jak Lech znalazł orle gniazdo” i spróbuj opowiedzieć jej    treść. (książka str.7)

     2.     Narysuj godło Polski w zeszycie.

     3.     Wykonaj ćwiczenie 5 str.8 (książka)

     4.   Poćwicz z rodzicami śpiewanie hymnu Polski.


Praca domowa z dnia 15 września 2012 roku.

    1.     Naucz się pięknie czytać dwóch wierszy  pt. „Ojczyzna” i „Polskie dzieci” str. 4 i 5.

    2.  Zadanie 1 i 2 str. 4 w ćwiczeniu.

    3.   Napisz kilka zdań na temat „Moje wakacje”.

    4.     Dla chętnych: przeczytaj legendę pt. „Jak Lech znalazł orle gniazdo” str.7.
Praca domowa z dnia 19 maja 2012 roku.

1. Naucz się na pamięć swoją rolę na zakończenie roku szkolnego. Tylko narratorzy uczą się pięknie czytać.
2. Ćwicz śpiewanie pieśni pt."Oto jest dzień", "Taki duży, taki mały może świętym być" i "Moja piosenka.
3. Napisz zdania z wyrazami: wakcje, Polska, Morze Bałtyckie, Warszawa, Kraków, Wisła. (można zmieniać końcówki)

Praca domowa z dnia 5 maja 2012 roku.

1. Naucz się na pamięć wiersza na Dzień Mamy.
2. Poćwicz śpiewanie piosenki pt." Twoje święto dziś mamo".
3. Napisz 5 zdań na temat Twojej Mamy.
4. Naucz się czytać swoją rolę na zakończenie roku szkolnego.

Praca domowa z dnia 21 kwietnia 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wiersz pt."Mamie".
2. Narysuj portret swojej mamusi w okragłej ramce.
3. Zacznij przygotowywać pisemną pracę o swojej mamusi (konkurs). Wiecej informacji w e-mailu do rodziców.

Praca domowa z dnia 14 kwietnia 2012 roku.

1. Naucz się czytać pierwszą stronę opowiadania pt."Jak kijanka żabką się stała".
2. Wykonaj zadanie numer 1 i 2 pod tekstem opowiadania.
3. Naucz się wyliczanek:
Ene due reks
zrobił mi się kleks.
Ene due rabe,
Bociek połknął żabę.

Liść głęboki na głębinie.
Na tym liściu żabka płynie
raz, dwa, trzy - 
wychodź ty.

Praca domowa z dnia 31 marca 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wiersz pt."Pisanki".
2. Ze zdrobnień, utwórz wyrazy według wzoru - ćwiczenie 2 i 3 (kopia).
3. Poćwicz z rodzicami śpiewanie "Roty" Marii Konopnickiej.
4. Uzupełnij zdania i przepisz je staranie do zeszytu:
Do wiklinowego koszyka, wyłożonego białą serwetką wkładamy jajka, ..............................., ........................................, ...................................., .................................... i ............................................................. .
Koszyczek ozdabiamy liśćmi borówki, .............................................. , ................................. i ............................................. .


Praca domowa z dnia 24 marca 2012 roku.

1.Naucz się czytać wybrany fragment opowiadania pt."Na spacerze".
2.Odpowiedz pisemnie na pytania:
a) Gdzie wybrały się dzieci po lekcjach?
b) Jaka była pogoda w tym dniu?
c) Gdzie Filip spotkał się z dużą ilością krokusów?
d) Kto pierwszy usłyszał głosy ptaków?

Praca domowa z dnia 17 marca 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wiersz pt."Wisła".
2. Zapoznaj się z tekstem pt."A to ciekawe...", rozwiąż zagadki i przeczytaj "Żarcik".
3 Zapamiętaj pisownię wyrazów z "ó" niewymiennym: król, córka, królewicz, góry, róża, góral, górnik, góra, wiewiórka, jaskółka.
4. Wybierz cztery wyrazy z "ó" z punktu 3 i ułóż z nimi zdania. Napisz je starannie w zeszycie.

Praca domowa z dnia 11 marca 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać drugą część legendy pt."Wars i Sawa".
2. Przepisz do zeszytu wiersz J. Ficowskiego pt."Warszawa". (kopia)
3. Rozwiąż krzyżówkę - ćwiczenie 6.
4. Naucz się opowiadać legendę o Warsie i Sawie.
  Praca domowa z dnia 3 marca 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać pierwszą część legendy pt."Wars i Sawa".
2. Naucz się opowiadać poznaną legendę.
3. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami - ćwiczenie 7 (kopia) i przepisz je starannie do zeszytu.
4. Przynieś na lekcję ilustracje, albumy, widokówki i nagrania o Warszawie.


Pr
aca domowa z dnia 25 lutego 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać przydzielony fragment legendy pt. "O Kraku i żółtym złocie".
2.Poćwicz opowiadanie legendy opowiadając ją rodzicom i rodzeństwu.
3. Wykonaj test wyboru dotyczący omawianej legendy. (kopia)
4.Napisz w zeszycie dlaczego Maria Skłodowska-Curie jest znana na całym świecie.

Praca domowa z dnia 18 lutego 2012 roku.

1.Naucz się pięknie czytać wybrany fragment legendy pt."O Kraku i żółtym złocie".
2.Naucz się opowiadać legendę według planu wydarzeń w zeszycie.
3.Ułóż zdania z wyrazami: smok, zamek, Wisła, Kraków.Praca domowa z dnia 11 lutego 2012 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wybrany fragment wiersza pt. "Żaba i ogórek"
2. Uzupełnij tekst o Walentynkach odpowiednimi  wyrazami i przepisz go starannie do zeszytu.
3. Poszukaj i przynieś do szkoły materiały o Marii Skłodowskiej - Curii.


Praca domowa z dnia 4 lutego 2012 roku.

1.Naucz się pięknie czytać wiersz pt. "Zimowe marzenie".
2. Przepisz tekst do zeszytu zastępując obrazki  wyrazami, a następnie narysuj bałwana.
3. Zapamiętaj pisownię wyrazów z "ż": wąż, żuczek, żyrafa, żaba, żmija, żelazo, że.

Praca domowa z dnia 28 stycznia 2012 roku.

1. Naucz się czytać inny wiersz o babci lub dziadku. (kopia z dnia 14 stycznia)
2. Wykonaj ćwiczenia, które nie zostały zrobine w czasie lekcji. (kopia z dnia 14 stycznia)
    Ćwiczenia do wykonania w domu będą podkreślone czerwonym długopisem.

Praca domowa z dnia 14 stycznia 2012 roku.

1. Naucz się czytać wiersz "Babcie bywają różne" lub "Mój dziadzio".
2. Napisz kilka zdań o swojej babci lub dziadku.
3.Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami. (Kopia z poprzedniej lekcji str.26)


Praca domowa z dnia 7 stycznia 2012 roku.

1. Proszę ćwiczyć rolę i kolędy na Jasełka.
2. Naucz się pięknie czytać tekst pt. "Podziękowania dla Mamy".
3. Zapamiętaj pisownię wyrazów z "ż": żółw, żyrafa, wąż, żaba, żubr, jeż.

Praca domowa z dnia 17 grudnia 2011 roku.

1. Naucz się czytać pierwszą stronę czytanki pt. "Idą święta".
2. Napisz co przyrządza twoja mamusia na kolację wigilijną. Staraj się pisać pełnymi zdaniami. Poproś mamusię o pomoc w napisaniu.
3. Ćwicz swoją rolę i kolędy na Jasełka.

Praca domowa z dnia 10 grudnia 2011 roku.

1. Ćwicz swoją rolę i kolędy na Jasełka.
2. Zapamiętaj pisownię nazw zawodów zakończonych na -arz: malarz, kucharz, pisarz, drukarz, marynarz, kominiarz.
3. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt. "Idą święta".

Praca  domowa z dnia 19 listopada 2011 roku.

1. Naucz się czytać "Jesienny wiersz".
2. Wykonaj ćwiczenie 18 i 19 str. 21 (kopia).
3. Przygotuj się do dyktanda: Grześ lubi jeść orzechy. Wietrzyk kołysze drzewami. Krzyś zbiera grzyby. Dzieci    spacerują brzegiem morza.
4. Proszę ćwicz swoją role i kolędy na Jasełka.


Praca domowa z dnia 12 listopada 2011 roku.

1. Przeczytaj razem z rodzicami opowiadanie pt. "Jak się krasnal z borsukiem na spacer wybierali".
2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 38 - polecenia pod tekstem czytanki.
3. Naucz się czytać wybrany fragment opowiadania.
3. Wypisz z czytanki wyrazy z rz.
4. Ćwicz swoją rolę na Jasełka.

Praca domowa z dnia 5 listopada 2011 roku.

1. Poćwicz czytanie wiersza pt."Jak biedronka zgubiła kropki".
2. Zacznij się uczyć na pamięć swoją role na Jasełka.
3. Napisz zdania z wyrazami: warzywa, orzechy, rzeka, drzewo, morze.

Praca domowa z dnia 29 października 2011 roku.

1. Naucz się pięknie czytać wiersz Wandy Chotomskiej pt."Jak biedronka zgubiła kropki".
2. Zapamiętaj nazwy dni tygodnia i naucz się ich pisać.
3. Wykonaj ćwiczenie 8 i 9. (kserokopia)
4. Naucz się czytać swoją rolę na Jasełka.


Praca domowa z dnia 15 października 2011 roku.

1. Naucz się czytać drugą część wiersza pt. "Żuk" Jana Brzechwy.
2. Uzupełnij zdania wyrazami  i przepisz starannie wiersz do zeszytu.
3. Napisz w kolejności alfabetycznej następujace wyrazy: koń, wiśnia, liść, malować, grzebień, słońce, jesień, łoś.
4. Naucz się czytać swoją rolę na Jasełka. 

Praca domowa z dnia 8 października 2011 roku.

1. Naucz się swoją rolę na pamięć z wiersza pt. Na straganie".
2. Napisz zdania z wyrazami: babcia, dziadek, ciocia, Zosia, siedem.
3. Naucz się czytać pierwszą część wiersza pt. "Żuk" Jana Brzechwy.

Praca domowa z dnia 1 października 2011 roku.

1. Naucz się pięknie czytać drugą część wiersza pt. "Na straganie" Jana Brzechwy.
2. Przepisz bardzo starannie zdania z zeszytu na kartkę. (Zamieścimy prace na wystawie.)
3. Jeszcze raz poćwicz pisownię poznanych nazw warzyw.
4. Naucz się śpiewać pierwszą i drugą zwrotkę piosenki pt. "Jabłko".

Praca domowa z dnai 24 wrzesnia 2011 roku.
 1. Naucz się pięknie czytać pierwszą część wiersza pt. "Na straganie" Jana Brzechwy.
 2. Zapamietaj pisownię nazw warzyw poznanych na dzisiejszej lekcji. (wyrazy są w zeszycie)
 3. Dokończ zdania wpisując nazwy warzyw.
         Lubię ....................................., ................................................... i ....................................... .
         Nie lubię ..............................., ................................................... i ....................................... .
    4. Dokończ zdania wpisując nazwy zup.
        
        Często jem ............................................................................................................ .
        Nigdy nie jem ......................................................................................................... .     Praca domowa z dnia 17 września 2011 roku.
 1. Przepisz do zeszytu uzupełnione zdania o wakacjach.
 2. Naucz się pięknie czytać wiersz pt. "Dzień dobry, szkoło".
 3. Zapamietaj pisownię nastepujących  wyrazów: wakacje, Polska, ciocia, wujek, babcia, jezioro, deszcz, słońce, tenis, grać.
 4. Dla chętnych: Naucz się czytać wiersz pt. "Znów urosłem".

Praca domowa z dnia 14 maj 2011 roku.
 1. Naucz się na pamięć czwartą część wiersza pt. "Leń".
 2. Proszę ćwiczyć śpiewanie pieśni na Mszę Świętą na zakończenie roku szkolnego. (Będziemy korzystać z tekstów, proszę nauczyć się czytać, żeby można było śpiewać.)
 3. Posłuchaj historyjki o Smokusiu z książki Lubię polski str.91, CD#2 ścieżka #43.
 4. Wykonaj zadanie 1B str.83 w ćwiczeniu Lubię polski.
Praca domowa z dnia 7 maja 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt." Portowe dźwigi", książka Litery str.83.
 2. Napisz w zeszycie zdania z wyrazami: dzwonek, widzę, dziękuję, dźwig.
 3. Naucz się na pamięć trzecią część wiersza pt."Leń".
Praca domowa z dnia 30 kwietnia 2011 roku.
 1. Proszę ćwiczyć śpiewanie piosenek na Dzień Matki.
 2. Naucz się na pamięć drugą część wiersza pt. "Leń"
 3. Przepisz zdania w odpowiedniej kolejności, ćwiczenie Litery str.70.
 4. Naucz się czytać wiersz pt."Dzwonek", książka Litery str.78.
Praca domowa z dnia 16 kwietnia 2011 roku.
 1. Naucz się śpiewać pieśń pt. "Była cicha i piękna" - tekst wklejony w zeszycie.
 2. Naucz się na pamięć pierwszą część wiersza pt. "Leń".
 3. Ćwicz śpiewanie piosenek na Dzień Matki.
 4. Przepisz dwa zdania w ćwiczeniu Litery str.68.
Praca domowa z dnia 9 kwietnia 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt. "Wycieczka do Zoo" str.76 z książki Litery.
 2. Wypisz z czytanki "Wycieczka do Zoo" wyrazy z "ź".
 3. Dla chętnych: naucz się na pamięć wiersz pt."Kłamczucha".
 4. Ćwicz śpiewanie dwóch piosenek na Dzień Matki.

Praca domowa z dnia 2 kwietnia 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt. "Inko nie męcz wujka" str.74 z książki Litery.
 2. Naucz się pisać następujące wyrazy: ćma, spać, widać, pisać, lećmy, słoń, koń, słońce, Staś, ślimak.
 3. Naucz się śpiewać "Piosenkę na Dzień Matki" nr.2.
 4. Zadanie 3A str.80 w ćwiczeniu Lubię polski.
 5. Dla chętnych: naucz się na pamięć wiersz pt. "Skarżypyta". 

Praca domowa z dnia 26 marca 2011 roku.
 1. Naucz się płynnie czytać tekst piosenki pt. "Piosenka na Dzień Matki" nr. 2 (tekst wklejony w zeszycie).
 2. Zapamiętaj nazwy dni tygodnia i naucz się pisać te wyrazy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
 3. Zadanie 2D str.79  w ćwiczeniu Lubię polski. Po uzupełnieniu dialogu naucz się go czytać.
 4. Posłuchaj i zaśpiewaj - ćwiczenie 2A w książce Lubię polski str. 86, CD #2, ścieżka 38.
Praca domowa z dnia 19 marca 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki "Wujek z Gdańska" str.73 z Liter.
 2. Wypisz z czytanki pt. "Wujek z Gdańska" wszystkie wyrazy z literą "ń".
 3. Ułóż zdania z wyrazami: koń, słoń, Toruń i słońce. Napisz je w zeszycie.
 4. Zadanie 1C str.77 z ćwiczenia Lubię polski.
 5. Posłuchaj historyjki obrazkowej z książki Lubię polski str.85, CD #2 ścieżka 36 i 37.

Praca domowa z dnia 12 marca 2011 roku.
 1. Naucz się śpiewać "Piosenkę na Dzień Matki".
 2. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt. "Nie ulepimy bałwana" str.72 z Liter.
 3. Przygotuj się do dyktanda: ślimak, Adaś, śnieg, Staś, Ryś, Piotruś, Wojtuś, środek, świetnie,światło.
 4. Zagraj wspólnie z rodzeństwem i rodzicami w grę planszową w książce "Lubię polski", str.82 i 83.

Praca domowa z dnia 5 marca 2011 roku.
 1. Naucz się płynnie czytać tekst piosenki pt." Piosenka na Dzień Matki" (tekst wklejony w zeszycie).
 2. Ułóż zdania z wyrazami: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Papież.  Napisz je w zeszycie.
 3. Dla chętnych: naucz się pięknie czytać całą czytankę pt. "Nasza rzeka" str.69 z książki Litery.


Praca domowa z dnia 25 lutego 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wybrany fragment czytanki pt."Nasza rzeka", str.69 z książki Litery.
 2. Przygotuj się do dyktanda: Wisła to polska rzeka. W ogrodach rosną drzewa, krzewy i warzywa. Hania urządza bal.
 3. Opowiedz rodzicom co zapamiętałeś z lekcji o Janie Pawle II-gim. Poproś rodziców, żeby opowiedzieli o naszym Papieżu. Zapamiętaj jedno wydarzenie o którym opowiesz na następnej lekcji. Można przynieść zdjęcia i inne materiały.
 4. Zadanie 2C i 2D z ćwiczenia Lubię polski str.73.
 5. Dla chętnych: naucz się czytać zdania o Papieżu. (Tekst wklejony do zeszytu.)

Praca domowa z dnia 19 lutego 2011 roku.
 1. Naucz się pięknie czytać dowolny fragment czytanki pt."Daj żabę", str.68 z książki Litery.
 2. Przygotuj się do dyktanda: żółwie, króliki, żaby, żurawie, węże, żuki, żubry, nosorożce. Robert pożyczył jeża Filipowi.
 3. Posłuchaj historyjki z książki "Lubię polski" str. 77, CD#2, ścieżka #31.
 4. Zadanie 1C z ćwiczenia "Lubię polski" str.71.


Praca domowa z dnia 12 lutego 2011roku.
 1. Naucz się czytać wyrazy z "ch" i wiersz ze str.59 w ćwiczeniu Litery.
 2. Przygotuj się do dyktanda: choinka, chata, chleb, chucha, groch, zuch, mucha, buch, dmucha, chłopcy.
 3. Wybierz 4 wyrazy z dyktanda i napisz z nimi zdania w zeszycie.
 4. Dla chętnych: naucz się pięknie czytać czytankę pt."Zabawki na choinkę" str.66 i 67, książka Litery.


Praca domowa z dnia 5 lutego 2011 roku.
 1. Naucz się czytać wyrazy i zdania ze str. 58 w ćwiczeniu Litery.
 2. Przepisz do zeszytu  następujące  zdania: Mama pije herbatę. Hania kupiła herbatniki w sklepie. Halinka ma dobry humor. Przygotuj się do dyktanda w następną sobotę.
 3. Wykonaj zadanie 2B i 2C  str.67 z ćwiczenia Lubię polski.
 4. Naucz się śpiewać piosenkę "Sport uprawiać każdy chce" książka Lubię polski str.73,  CD # 2, ścieżka #26.

Praca domowa z dnia 29 stycznia 2011 roku.
 1. Naucz się pięknie czytać pierwszą część wiersza pt. "Do szkoły" z książki Litery str. 63.
 2. Dla chętnych: naucz się pięknie czytać cały wiersz pt. "Do szkoły".
 3. Ułóż i napisz zdania z wyrazami: szkoła, Szymon, poczta, znaczki. (Można zmieniać końcówki wyrazów.)
 4. Posłuchaj historyjki o lisie z książki "Lubię polski" str. 71,CD #2, ścieżka #24.
Praca domowa z dnia 22 stycznia 2011 roku.
 1. Naucz się czytać 5 pierwszych  linijek z czytanki pt."Czapka i czapeczka" z książki Litery, str. 61.
 2. Dla chętnych: Naucz się czytać całą czytankę pt."Czapka i czapeczka".
 3. Przepisz staranie do zeszytu 2 dowolne zdania z wyżej wymienionej  czytanki.

Praca domowa z dnia 15 stycznia 2011 roku.
 1. Uzupełnij stronę 54 w ćwiczeniu Litery i naucz się czytać wyrazy znajdujące się na tej stronie.
 2. Naucz się opowiadać historyjkę obrazkową w książce Litery, str.62.
 3. Dla chetnych: Naucz się czytać czytankę pt."Za szafa straszy", książka Litery str.60
Praca domowa z dnia 8 stycznia 2011 roku.
 1. Naucz się czytać czytankę pt. "Adamowi wyrosły wąsy", książka Litery str.59.
 2. Ułóż i napisz zdania z wyrazami: Adam, Dorota, Inka, Józek.
 3. Naucz się śpiewać piosenkę pt. "Zima".

Praca domowa z dnia 18 grudnia 2010 roku.
 1. Naucz się czytać zdania na temat jak się lepi bałwana, ćwiczenie Litery str.51.
 2. Dla chętnych: naucz się czytać opowiadanie pt."Pan Pafnucy", książka Litery str.59.
 3. Naucz się pisać nastepujące wyrazy: stacja, pociąg, tunel, tor, most, buraki, cukier, bałwan, mróz, fajka.
 4. Proszę posłuchać CD 2, ścieżki od # 48 do # 56. Są to ćwiczenia dotyczące Bożego Narodzenia, przerabiane w ubiegłym roku - rozdział 15 w książce Lubię polski. Nadal będziemy kontynuować w/w temat. Dzieci które nie wykonały wszystkich zadań w ćwiczenie Lubię polski mogę je wykonać, od str.88 do 92.
 5. Proszę ćwiczyć role i kolędy na Jasełka.Praca domowa z dnia 11 grudnia 2010 roku.
 1. Naucz się pięknie czytać dowolną czytankę z Liter. Może przygotować opowiadanie już zadane wcześniej  lub nowe. 
 2. Proszę ćwiczyć role i kolędy na Jasełka.

Praca domowa z dnia 4 grudnia 2010 r.
 1. Naucz się czytać opowiadanie pt."Cukierki" str.56 z Liter.
 2. Podpisz obrazki odpowiednimi zdaniami na str. 50 w ćwiczeniu Litery.
 3. Zadanie 3C i 3D str.69 z książki Lubię polski.
 4. Proszę ćwiczyć role i kolędy na Jasełka.


Praca domowa z dnia 20 listopada 2010 r.
 1. Naucz się czytać opowiadanie pt."Mosty" str. 55 z Liter.
 2. Przepisz zdania  ze str. 44 w ćwiczeniu Litery.
 3. Zadanie 2A i 2C str. 66 i 67 z książki Lubię polski, CD #2 ścieżka18 i 20.
 4. Naucz się śpiewać druga zwrotkę kolędy pt. "Pójdźmy wszyscy do stajenki".
 5. Proszę ćwiczyć role na Jasełka, które odbędą się 16 stycznia 2011 roku.
W następną sobotę, 27 listopada szkoła będzie zamknięta - Święto Dziękczynienia. Życzę Wszystkim smacznego indyka i dobrego odpoczynku w rodzinnym gronie.
                                                                                        wych. Alina GauzaPraca domowa z dnia 13 listopada 2010 r.
 1. Naucz się pięknie czytać opowiadanie pt."Kolacja" str.54 z Liter.
 2. Przepisz wyrazy i podpisz obrazki na str.48 w ćwiczeniu Litery.
 3. Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę kolędy pt. "Pójdźmy wszyscy do stajenki".
 4. Naucz się na pamięć swojej roli na Jasełka.Praca domowa z dnia 6 listopada 2010r.
 1. Naucz sie czytać  opowiadanie pt."Kolacja" str. 54 z Liter.
 2. Przepisz do zeszytu dwa pierwsze zdania z opowiadania pt."Kolacja".
 3. Naucz się na pamięć swojej roli na Jasełka. (Tekst wklejony w zeszycie.)
 4. Naucz się śpiewać druga zwrotkę koledy pt."Dzisiaj w Betlejem".
 5. Posłuchaj zadania1C str.65 CD#2 ścieżka #17 z książki Lubię polski.Praca domowa z dnia 30 października 2010 r.
 1. Naucz się czytać opowiadanie pt."Króliki Stasia" str. 53. z Liter.
 2. Naucz się pisać następujących wyrazów: króliki, komórka, półka, ogródek, górale, góry, kury, mówiła, futerko, lubię.
 3. Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę kolędy pt."Dzisiaj w Betlejem".


Praca domowa z dnia 23 października 2010 r.
 1. Naucz się czytać czytankę pt. "Górale" str. 52 z Liter.
 2. Przepisz do zeszytu  z czytanki "Górale" wyrazy z "ó" i zapamietaj ich pisownię.
 3. Wykonaj zadanie 3B str. 56 z ćwiczeń Lubię polski.
 4. Naucz się śpiewać drugą zwrotkę kolędy pt."Gdy się Chrystus rodzi".
 5. Zacznij się uczyć swojej roli na Jasełka.
 6. Przynieś kostium na Halloween Party.Praca  domowa z dnia 16 października 2010 r.
 1. Wykonaj zadanie 2C str. 54 i zadanie 2E str. 55 z ćwiczenia "Lubię polski".
 2. Posłuchaj jeszcze raz zadania 2C str. 59, książka "Lubię polski", CD #2, ścieżka #13.
 3. Naucz się pięknie czytać opowiadanie pt."Farby" z książki Litery, str.51.
 4. Naucz się pisać następujących wyrazów: zebra, lew, żyrafa, motyl, słoń, małpa.
 5. Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę kolędy pt. "Gdy się Chrystus rodzi".

Praca domowa z dnia 9 października 2010 r.

 1. Posłuchaj piosenki pt. "W naszej dżungli jest wesoło" - CD # 2, ściezka # 9, książka "Lubię polski'.
 2. Posłuchaj historyjki znajdującej się na str. 57 w książce "Lubię polski", CD #2, ścieżka # 11.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1D z ćwiczenia "Lubię polski".
 4. Naucz się czytać opowiadanie pt. "Film o foce" str. 51 z "Liter".
 5. Naucz się pisać następujących wyrazów: film, farby, flaga, Filip, fotel, lubię, idę, gąski, idą, popłyną. 

Praca domowa z dnia 2 października 2010 r.

1.   Naucz się czytać czytankę pt. „Farby” str.50 z Liter.

2.   Wypisz z czytanki pt. „Farby” wyrazy z literą „f”.

3.   Naucz  się śpiewać drugą zwrotkę piosenki pt. „Ogórek”

4.   Wykonaj zadanie 3B  z ćwiczeń „Lubię polski” str. 50.


Praca domowa z dnia 25 września 2010 r.

1.  Naucz się czytać czytankę pt. “Lubię ptaki” str. 48 i wiersz pt. „Gąski”  str. 49 z „Liter”.

2.  Naucz się pisać następujące wyrazy: idę, niosę, zrobię, wodę, sałatę, gąski, wąska, idą, popłyną, skakankę.

3.  Naucz się śpiewać  pierwszą zwrotkę i refren piosenki pt. „Ogórek”.


Praca domowa z dnia  18 września 2010 r.

Serdecznie witam Wszystkich po wakacjach. W tym roku będziemy kontynuować naukę języka polskiego,  korzystając  z książek z ubiegłego roku. Proszę o przynoszenie książki  i ćwiczenia „Litery” i „Lubię polski”.

1.Naucz się czytać czytankę pt. „Zegarek”  str. 46 i 47 z „Liter”.

2. Przepisz do zeszytu z czytanki „Zegarek” wszystkie wyrazy zawierające literę „z”.

3. Narysuj w zeszycie duży  zegar ścienny lub zegarek na rękę i podpisz.

4.DLA CHĘTNYCH. Napisz w zeszycie inne wyrazy z literą „z”.
Praca domowa 5/15/2010

1.Nauczy się pięknie czytać wiersz na zakończenie roku szkolnego – 12 czerwca (tekst wklejony w zeszycie). Chętne dzieci mogą zacząć uczyć się na pamięć.

2. Naucz się czytać Modlitwę Wiernych na zakończenie roku (tylko dzieci które będą czytać w kościele), tekst wklejony w zeszycie.

3. Naucz się pisać następujące wyrazy: cebula, ser, banan, cytryna, sałata, papryka, pomidor, kapusta, jabłko, frytki.

W następną sobotę - 22 maja odbędzie się Piknik Szkolny, na który zapraszam wszystkie Dzieci i Rodziców. Szkoła zakupi lunch, podobnie jak w ubiegłym roku.

29 maja szkoła będzie zamknięta – Memorial Day. Powrót do szkoły 5 czerwca.
Praca  domowa 5/8/2010

1.     Naucz się czytać czytankę pt.”Na boisku” str. 45  książka Litery.

2.     Przepisz do zeszytu dwa ostatnie zdania z czytanki pt. „Na boisku” str. 45

3.      Poćwicz razem z rodzeństwem i rodzicami śpiewanie piosenki pt. „Szynka, ser i pomidory” zad. 1A -  książka Lubię polski str.50, CD 2 ścieżka # 2.

4.     Posłuchaj historyjki – zad.1C książka  Lubię polski str.51, CD 2 ścieżka # 4.

5.     Zadanie 1C i 1D str.47 ćwiczenie Lubię polski.


Praca domowa 5/1/2010

1.Nauczy się pięknie czytać wiersz na Dzień Matki (tekst wklejony w zeszycie). Chętne dzieci mogą nauczyć się na pamięć.

2. Naucz się na pamięć piosenkę pt. „Choć mam rączki małe”.

3. Naucz się pisać następujące wyrazy: mamusia, dobra, troskliwa, kochająca, serdeczna, ładna, gotuje, pomaga, uczy, pierze.Praca domowa 4/24/2010

1.     Naucz się czytać czytankę pt.”Doskonały pomysł” str. 44  książka Litery.

2.     Naucz się pisać następujące wyrazy: kanapa, gra, dywan, rysunek, lubi, sport, Paweł, woda, Sławek, błoto.

3.     Poćwicz razem z rodzeństwem i rodzicami śpiewanie piosenki pt. „Zobacz jaki jestem” zad. 2D -  książka Lubię polski str.47, CD ścieżka # 46.

4.     Posłuchaj nagrania – zad.3A książka  Lubię polski str.48, CD ścieżka # 48.

5.     Naucz się czytać tekst piosenki pt.”Choć mam rączki małe” (tekst wklejony w zeszycie).


Praca domowa 4/17/2010

1.     Naucz się czytać czytankę pt.”Adam gra” str. 42 i 43 książka Litery.

2.     Naucz się pisać następujące wyrazy: ciocia, mamusia, siostra, kury, indyki, owce, prosiaki, krowy, mleko, okna.

3.     Poćwicz razem z rodzeństwem i rodzicami śpiewanie piosenki pt. „Zobacz jaki jestem” zad. 2D -  książka Lubię polski str.47, CD ścieżka # 46.

4.     Posłuchaj nagrania – zad.2C  książka  Lubię polski str.47, CD ścieżka # 45.

5.     Przynieś na następną lekcję zdjęcia Twojej rodziny (grupowe i pojedyncze).

 Praca domowa 4/10/2010

1.     Naucz się czytać czytankę pt.”Konkurs” str. 40 książka Litery.

2.     Przepisz do zeszytu dwa pierwsze zdania z czytanki pt. „Konkurs” str.40.

3.     Naucz się śpiewać piosenkę pt. „Rodzina Smokusia” zad. 1A -  książka Lubię polski str.44, CD 

     ścieżka # 41.

4.     Posłuchaj dialogu – zad.1C  książka  Lubię polski str.45, CD ścieżka # 43.


Praca domowa 3/27/2010

1.    Naucz się czytać czytankę pt.”Co robi noc?” str. 39 książka Litery.

2.    Uzupełnij str. 34 w ćwiczeniu Litery.

3.    Naucz się na pamięć wiersz pt. „Papież”

4.    Porozmawiaj z Rodzicami o tradycjach wielkanocnych w Twoim domu.

 

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

                                                        życzy

                                               wych.  Alina Gauza

 

   Praca domowa 3/20/2010

1.    Naucz się czytać opowidanie pt.”Pracowita sobota” str. 38 książka Litery.

2.    Naucz się pisać następujące wyrazy: cebula, pory, noc, kapusta, owoce, sad, wyrywa, buraki, worek.

3.    Naucz się na pamięć drugą zwrotkę wiersza pt.”Papież”.

4.    Zadanie 3A i 3B str. 38 ćwiczenie Lubię polski.

Praca domowa 3/13 2010
1. Naucz się czytać tekst pt."Dorotka - dobrotka" str.37 ksiażka Litery.
2. Przepisz do zeszytu dwa ostatnie zdania z czytanki "Dorotaka - dobrotka" str.37
3.Zadanie 2D str. 37 ćwiczenie Lubię polski.


Praca domowa 3/6/2010

1.     Naucz się czytać tekst pt. “Psy” str.35 i „Psotny Witek” str. 36 -  książka Litery.

2.     Naucz się pisać następujące wyrazy: pies, sanki, woda, Waldek, rower. Naucz się pisać dwóch zdań: To pies opiekun. Tak nie wolno!

3.     Naucz się śpiewać piosenkę „Gdzie jest ręka, a gdzie noga”– ścieżka # 34 , zadanie 1C str. 36 podręcznik Lubię polski.

4.     Posłuchaj ścieżki # 36 zadanie 1C str. 37 książka Lubię polski.

5.     Zadanie 1C str. 35- ćwiczenie Lubię polski.


Praca domowa 2/27/2010

1.     Naucz się czytać tekst pt. “Pimpek i Nik” str.34 -  książka Litery.

2.      DLA CHĘTNYCH – na następne zajęcia proszę przynieść zdjęcie swojego psa lub obrazki  psów różnych ras.

3.     Naucz się pisać następujące wyrazy: las, pole, Karol, Pimpek, Nik. Naucz się pisać 2 zdań: To pies Adama. Pimpek nie lubi miasta.

4.     Naucz się śpiewać „Sto lat”– ścieżka # 32 , zadanie 3C str. 35 podręcznik Lubię polski.

5.     Zadanie 3A, 3B, 3C str. 32- ćwiczenie Lubię polski.

6.     Opowiedz Rodzicom „Legendę o białym orle”.


Praca domowa 2/20/2010

1.     Naucz się czytać tekst pt. “Sklep”str. 32 -  książka Litery.

2.      DLA CHĘTNYCH – naucz się czytać tekst pt. „Pole” str.33 - książka Litery.

3.     Naucz się pisać następujące wyrazy: balon, kran, sanki, Inka, sklep, buty, palto, Basia, nosi, pasek.

4.     Naucz się śpiewać piosenkę – ścieżka # 28 , zadanie 1A str. 30.

5. Posłuchaj ścieżki # 31, zadanie 2D str.33 –podręcznik Lubię polski.

6. Zadanie 2D i 2E str. 31- ćwiczenie Lubię polski.


ĉ
alinagauza@yahoo.com,
May 13, 2013, 7:03 PM
Comments