Polska szkoła sobotnia im. Jozefa Conrada Korzeniewskiego została założona 6 października 2010 roku z inicjatywy dr Agnieszki Gordon http://www.acgtranslation.co.uk. Szkoła jest w początkowej fazie swojego działania, zajęcia odbywają się obecnie dwa razy w miesiącu, w dwóch grupach wiekowych. Siedzibą szkoły jest Thanington Neighbourhood Resource Centre w Canterbury. Szkoła jest instytucją społeczną i działa we współpracy ze Zrzeszeniem Polakow Okregu Kent (ZPOK) www.polskakent.org

Władze szkoły:

Rada Szkoły:

dr Agnieszka Gordon, dyrektor szkoły
mgr Marta Gocek
mgr Jadwiga Matusz
mgr Kamila Łobuzińska
mgr Sabina Klimasz
mgr Justyna Venner


Nauczyciele:

mgr Jadwiga Matusz
mgr Katarzyna Chołuj
mgr Kamila Łobuzińska
mgr Sabina Klimasz