Marcel Willard: La défense accuse

Marcel Willard was een Frans communistisch advocaat die na de tweede wereldoorlog ook nog heel even Minister van Justitie geweest is. Hij werd echter vooral bekend omdat hij de verdediging van Georges Dimitrov op zich nam naar aanleiding van het befaamde proces van Leipzig waarin Dimitrov vals beschuldigd werd van de brandstichting in de Reichstag. Willard werd weliswaar niet toegelaten om te pleiten voor de nazirechtbank maar speelde een cruciale rol in de wereldwijde kampagne voor de verdediging van Dimitrov.

Willard schreef een boek getiteld "La Défense Accuse" waarin de ervaring van politieke processen werd gesystematiseerd. Het proces Dimitrov neemt daarin een centrale plaats in.

Het boek werd een eerste keer uitgegeven in 1938. Na de tweede wereldoorlog werd het grondig herwerkt. De derde uitgave van 1955 kan hieronder geconsulteerd worden.


Willard La Défense Accuse troisième édition 1955. (Het opladen van het boek kan enkele ogenblikken duren naargelang de snelheid van de internetverbinding. Sommige browsers laten niet toe om de tekst hieronder te zien. Klik dan hier)