พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา
สวญ.สภ.โคกกระชาย
พ.ต.ท.ดิสพล  ทินกูล
สว.สส.สภ.โคกกระชาย

พ.ต.ท.อนันต์ สุนสันเขต
สวป.สภ.โคกกระชาย