เมื่อวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.โคกกระชาย พบ พ.ต.ท.อำนาจ
บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย และข้าราชการตำรวจในสังกัด และมอบนโยบาย
การปฏิบัติ ดังนี้
๑.กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี,ผบ.ตร.,ผบช,ภ.๓
๒.เน้นย้ำการให้บริการประชาชนทั้งนอกและในสถานีตำรวจ
๓.ยึดหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
    
                                                                                                      เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา  
สวญ.สภ.โคกกระชาย , พ.ต.ท.ดิสพล  ทินกูล สว.สส.สภ.โคกกระชาย และ
คณะ กต.ตร.สภ.โคกกระชาย ร่วมประชุมประจำเดือนสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตำรวจ สภ.โคกกระชาย พร้อมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับคณะ
 กต.ตร.สภ.โคกกระชาย ณ ห้องประชุม สภ.โคกกระชาย                                                                                            

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ พ.ต.ท.อำนาจ บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย,
 พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.ฯ สภ.โคกกระชาย , พ.ต.ท.ดิสพล ทินกูล สว.สส.
สภ.โคกกระชาย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.โคกกระชาย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญ
กุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดช

                                                                                            
    
   เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา  
สวญ.สภ.โคกกระชาย , พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.ฯ สภ.โคกกระชาย และ
ข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อม
ได้มอบของขวัญและขนม ให้กับศูยน์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                                                                                                              
                    เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าอาวาส วัดโคกกระชายใต้
ได้มอบแฟกซ์ เพื่อใช้ในราชการตำรวจ สภ.โคกกระชาย โดยมี พ.ต.ท.อำนาจ บุญทา
สวญ.สภ.โคกกระชาย เป็นตัวแทนรับมอบ                                  
                                                                                                                     เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา ตำแหน่ง
สวญ.สภ.โคกกระชาย  ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ชุดปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรม ชุดจราจร ชุดสืบสวน ในห่วงระดมกวาดล้าง ระหว่างวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เพื่อปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และจับกุมผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ                                                                                                                      
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยาม สภ.โคกกระชาย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐  พร้อมได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการลด
อุบัติเหตุทางจราจรเช่นการตรวจเข้มในเรื่องเมาแล้วขับ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่


   
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙   เวลา ๑๖.๓๐ น.  พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย พ.ต.ท.สุชาติ  นาสารีย์ สวป.ฯ สภ.โคกกระชาย พ.ต.ท.ดิสพล  ดิสกุล สว.สส.สภ.โคกกระชาย ร่วมกับร้อยเวร ๒๐ กับชุดปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรม ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และจับกุมผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ต.สายตะกู
อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์


   
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พ.ต.ท.อำนาจ  บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย
ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.โคกกระชาย ได้ร่วมกันทำความสะอาด
สภ.ฯ และบริเวณโดยรอบ ตามโครงการ "big cleaning day" ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของ สภโคกกระชาย อันเนื่องจาก
การทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม


                                                                                                                                  
     
http://saranitet.police.go.th/phonebook/
http://www.discipline.police.go.th/index10.html
http://logistics.police.go.th/html/aec.html
http://www.tmd.go.th/index.php