วันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เวลา  09.30 น.
    นำโดย 
พ.ต.ท.นันทสิทธิ์  เล่งน้อย สวญ.สภ.โคกกระชาย  ได้มอบหมายให้
ร.ต.อ.ฐนพงษ์ สุพรรณนอก รอง สวป.ฯหน.ชมส.สภ.โคกระชาย ออกปฏิบัติงาน
ชุมชนมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ณ บ้านสายโท ๑๐ เหนือ
หมู่ที่ ๖  ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
หมู๋บ้านเป็นอย่างดี


  วันที่ 22 ต.ค.64 เวลา 08.00 น.
พ.ต.ท.นันทสิทธิ์  เล่งน้อย สวญ.สภ.โคกกระชาย 
สวญ.สภ.โคกกระชาย ได้มอบหนังสือขอบคุณ  และผลการดำเนินการพัฒนาสถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย ให้กับผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์เรืองแสงเคหะกิจและผู้จัดการห้างสีฟ้าเคหะกิจ  ซึ่งได้สนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  และกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในโครงการ " โครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน"    
     

     แผนที่โครงการ  " โครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน" 
            
*****************************************************************

     วันที่ 3 มิ.ย.64 เวลา10.30 น. พ.ต.ท.นันทสิทธิ์ เล่งน้อย สวญ.สภ.โคกกระชาย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับ ปชช.จิตอาสา ในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดโคกกระชาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


****************************************************************

วันนี้(2 มีค.64) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.นันทสิทธิ์ เล่งน้อย สวญ. สภ.โคกกระชาย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ,จิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” พัฒนาปรับสภาพแวดล้อม ทำความสะอาด รอบสถานีที่ทำการ / บนสถานี พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ข้าราชการตำรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ จ้ดเก้าอี้นั่งประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สภ.ให้มีระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 พร้อมจัดทำอ่างล้างมือสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่า
     
                                                                
http://saranitet.police.go.th/phonebook/
http://www.discipline.police.go.th/index10.html
http://logistics.police.go.th/html/aec.html
http://www.tmd.go.th/index.php