วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา10.30 น. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับ ปชช.จิตอาสา ในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดโคกกระชาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


****************************************************************
วันนี้(16 พ.ค. 63)  เวลาประมาณ  12.00 น. คาราวานบิ๊กไบค์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคของ ตามโครงการ ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่บริเวณหน้าที่ทำการ สภ.โคกกระชาย
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.ฯ ได้มอบหมายให้ร้อยเวร 20 ให้การต้อนรับ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2.สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน ความเอื้ออาทรของคนในสังคมเดียวกัน
3.สร้างนิสัยลดความเห็นแก่ตัวของคน หยิบของแค่พอดี เหลือไว้เผื่อแผ่คนอื่นๆเป้าหมาย
1.กลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนที่เข้ามาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ คนเร่ร่อน คนเดินทาง มาขอพักอาศัยบริเวณสถานีชั่วคราว 
2.เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมแสดงน้ำใจแบ่งปันน้ำใจ
3.สร้างเครือข่ายแนวร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่
4.สะดวกในการจัดระเบียบ รักษากฏกติกาการแบ่งปัน เผื่อแผ่ ทั่วถึง
5.เป็นไปด้วยความชื่นมื่น ผู้ให้มีความสุข สภ.โคกกระชาย ในฐานะสะพานบุญก็สุขใจ

 
*********************************************************************
วันนี้(23 มีค.63) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ. สภ.โคกกระชาย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ,จิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” พัฒนาปรับสภาพแวดล้อม ทำความสะอาด รอบสถานีที่ทำการ / บนสถานี พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ข้าราชการตำรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ จ้ดเก้าอี้นั่งประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สภ.ให้มีระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 พร้อมจัดทำอ่างล้างมือสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่า
     

เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 พ.ต.ท.สยาม  เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย ,พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจร่วมกันดำเนินการจัดทำอ่างล้างมือบริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจเพื่อบริการประชาชนได้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะติดต่อราชการพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสถานีเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙

        เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พ.ต.ท.สยาม  เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย ,พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาษาร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูดำเนินกิจกรรมอำเภอยิ้มมอบของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาษาร่วมพัฒนา
วัดสายโท ๑๑ 
                                                                                     
    
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๐.๓๐น. พ.ต.ท.สยาม  เกียรติบรรจง สวญ.
สภ.โคกกระชาย ,
พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารโดยทำความสะอาด,เก็บขยะ,กวาดใบไม้
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                     
http://saranitet.police.go.th/phonebook/
http://www.discipline.police.go.th/index10.html
http://logistics.police.go.th/html/aec.html
http://www.tmd.go.th/index.php