Skład zespołu

Kierownik Projektu
Dr hab. n. farm., mgr chem. Judyta Cielecka-Piontek
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Wykonawcy 
Prof. dr hab. Maciej Kozak
Zakład Fizyki Makromolekularnej 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr n. farm. Przemysław Zalewski
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Dr inż. Kornelia Lewandowska
Zakład Kryształów Molekularnych
Instytut Fizyki Molekularnej
Polska Akademia Nauk

Dr inż. Andrzej Miklaszewski
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Poznańska

Mgr farm. Magdalena Paczkowska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Mgr farm. Alicja Talaczyńska
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Inż. Mikołaj Mizera
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego