Badanie polimorfizmu aktywnych substancji farmaceutycznych w odniesieniu do oceny ich reaktywności i trwałości chemicznej


Projekt UMO-2013/09/D/NZ7/02525 jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.