Välkommen till vårens första Lilla Stavhoppskarneval, lördagen den 28/3 kl. 15:45 i Förbohallen!
 


Tävlingen är öppen för flickor och pojkar 14 år och yngre. Den syftar till att inspirera och entusiasmera tränare och ungdomar i åldrarna 7-14 till att träna och tävla stavhopp. Målsättningen är att i en serie av ungdomskarnevaler förbereda ungdomar och tränare för finalen som genomförs under den årligen återkommande Stavhoppskarnevalen i Nordstan.

När: Lördagen 2015-03-28
Var:
Förbohallen, Lerum
Gren: Stav
Klass: Öppen P/F
Tidsprogram:
Gemensam start för pojkar/flickor kl 15:45
Hallen öppnar kl 15:00
Arrangörsföreningar: IK Lerum Friidrott
Anmälan: på plats
Avgift: Gratis!
Frågor besvaras av tävlingsansvarig
:
Jeremy Pryce på tel:0703 401 589

Stavhoppskarnevaler 2014/2015
Stavhoppsprojektet genomför workshopar hos distriktets föreningar
Under hösten och vintern genomför stavhoppsprojektet workshopar hos och tillsammans med distriktets föreningar. Syfte och målsättning är att inspirera och entusiasmera ungdomstränare och ungdomar i åldrarna 7-14 år till att träna och hoppa stavhopp. Under workshoparna kommer  projektet att dela med sig av tips och erfarenheter om hur man kommer igång, förutsättningsskapande utrustning, stavhoppsprojektets on-line-utbildning, etc.
  • 2014-10-20, Hönö IF
  • 2014-10-22, MAIK
  • 2014-v46, IFK Göteborg
  • 2014-11-26, Lerum Friidrott
Om stavhoppsprojektet i GBG och ungdomstränarutbildning i stavhopp

Under verksamhetsåret 2012-2013 hade IF Kville uppdraget från SFIF (Idrottslyftet) och GFIF att ta fram ett koncept för en ungdomstränarutbildning, för att bättre utnyttja de anläggningar som uppförts (och uppförs) runt om i distrikt med stavhoppsutrustning.

Utvecklingsprojektet var lyckat och genomfördes i Björlandahallen med tiotalet ungdomstränare under nio utbildningstillfällen, efter ett nytt koncept anpassat för åldrarna 7-14 år och med en webb-portal som instruktörsstöd.

Sedan dess har representanter från friidrottsföreningar i GBG-distriktet vid en serie arbetsmöten beslutat gå vidare och initierat ett samarbete kring en Ungdomstränarutbildning i stavhopp, med kick-off och information den 3 oktober där alla distriktets föreningar är välkomna.
Det planeras även för en fortsättning på Stavhoppskarnevalen i Nordstan som 2013 firade fem-årsjubileum som en viktig del av marknadsföringen inför Inomhus-EM i Scandinavium och som etablerats som Sveriges största stavhoppstävling med över 100 deltagare i samtliga klasser.

Stavhoppskarnevalen går en ny fem-årsperiod tillmötes med nytt fokus på Göteborgsdistriktets ungdomar med Lilla Stavhoppskarnevalen som förberedelse inför finalen på stor karnevalen, där Nordstan instiftat ett vandringspris till bästa ungdomsklubb.
Om Lilla Stavhoppskarnevalen

Tävlingarna genomförs i GBG-distriktets nya och stavhoppsförberedda idrottshallar, som Förbohallen, Björlandahallen, Sandeklevshallen och Lindåshallen när den blir klar. Lilla stavhoppskarnevalen har som mål och syfte att inspirera och entusiasmera tränare och ungdomar i åldrarna 7-14 och att förbereda sig inför finalen på Stavhoppskarnevalen i Nordstan.

Om Stavhoppskarnevalen i Nordstan

Stavhoppskarnevalen har som syfte att nå ut med friidrott till en bredare publik, med mottot från det gamla ordspråket ”Om inte berget kommer till Mohammed så får Mohammed komma till berget”. Www.stavhoppskarnevalen.se har skapat en mötesplats för stavhoppare i olika åldrar med Göteborg och Nordstan som gemensam nämnare, med spridning långt utanför det egna distriktet som etablerat forum inte bara i Sverige utan i hela Norden.