Pojezierze Kaszubskie

Pojezierze Kaszubskie to malownicza kraina jezior, bukowych i sosnowych lasów oraz wzniesień morenowych. Stolicą są Kartuzy bogate w liczne zabytki architektury sakralnej. Kilka kilometrów od miasta leży jezioro Ciche u podnóża Góry Zamkowej. Dalej na południowy - zachód w stronę Kościerzyny piękny leśny wąwóz, pomiędzy jeziorami Raduńskim Dolnym i Górnym tzw. Bramą Kaszubską. Nad jeziorem Długim zachowało się interesujące cmentarzysko i miejsce kultu z wczesnego okresu rzymskiego Głównym ośrodkiem sztuki ludowej jest Kościerzyna. 

Pojezierze Kaszubskie jest regionem najbardziej zróżnicowanym przyrodniczo w granicach woj. pomorskiego. Powierzchniowo przeważają na Pojezierzu Kaszubskim faliste i pagórkowate wysoczyzny morenowe. Kulminację osiągają one na Wzniesieniach Szymbarskich, z najwyższym szczytem Wieżycą (329 m n.p.m.). Silne zróżnicowanie ukształtowania terenu wprowadzają głęboko wcięte rynny subglacjalne, w wielu miejscach wypełnione wodami jezior. Szczególne ich zagęszczenie ma miejsce w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, w rejonie zespołu Jezior Raduńsko-Ostrzyckich. Wśród zbiorowisk leśnych przeważają, na obszarach morenowych, lasy bukowo-dębowe, a na obszarach sandrowych lasy sosnowe.
Obszarem o szczególnych warunkach przyrodniczych jest strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, występująca na północnych i północno-wschodnich obrzeżach regionu. Jest to obszar silnie rozcięty licznymi dolinami erozyjnymi, które utworzyły rozległe zgrupowania odosobnionych pagórków, o wysokościach względnych sięgających nawet 100 m i nachyleniach stoków przekraczających 40 stopni. Szczególną rolę przyrodniczą w strefie krawędziowej pełnią lasy, głównie bukowe.

314.51 Pojezierze Kaszubskie.png


Wiezyca Jezioro Ostrzyckie.jpg