Projekt Pohyb a výživa


Vážení rodiče, naše škola byla ministerstvem školství zařazena do programu Pohyb a výživa. Na těchto stránkách se dozvíte více o tomto projektu a o jeho pokusném ověřování. Zároveň sem budeme dodávat různé informace a novinky. 

Proč byl program Pohyb a výživa vyhlášen?
Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby dětí. Současný pohybový a výživový režim většiny dětí však těmto životním potřebám neodpovídá. Důsledkem je pokles tělesné zdatnosti, nárůst obezity i zvyšující se výskyt dalších zdravotních oslabení. Zamysleme se, jak můžeme tento stav napravit.

Co je hlavním cílem programu Pohyb a výživa?
Je třeba ověřit, jakým způsobem můžeme zkvalitnit pohybový a výživový režim našich dětí. Denní režim školáků významně ovlivňuje především rodina a škola. Pokud se podaří společným úsilím školy a rodiny zlepšit pohybové a výživové chování dětí, můžeme v dohledné době očekávat zlepšení zdravotního stavu dětí i celé populace.

Jaká je cesta k nápravě?
Program dětem objasňuje šest priorit (VI P) v jejich pohybovém a výživovém režimu. Škola má za úkol vytvářet podmínky pro optimální pohyb a výživu žáků během pobytu ve škole a ve spolupráci s rodinou vést děti ke zdravému životnímu stylu. 

Co patří mezi šest priorit (VI P) v pohybovém režimu dítěte?
I. PRAVIDELNOST - Pohybuji se pravidelně a každý den.
II. PESTROST - Pohybuji se různým způsobem: chodím pěšky, běhám, doma pomáhám, hraji si, sportuji.
III. PŘIMĚŘENOST - Pohybuji se s dostatečnou, ale přiměřenou námahou podle pater Pyramidy pohybu pro děti. 
IV. PŘÍPRAVA - Umím se připravit na pohybové aktivity (vezmu si přilbu, rukavice…) a na tělesnou námahu (rozcvičím se). 
V. PRAVDIVOST - Znám svoje možnosti a pohybuji se zejména pro radost, osobní zdatnost, odpovídající hmotnost, pro zdraví.
VI. PITNÝ REŽIM - Dodržuji pitný režim a při pohybu piji více a častěji.

Co patří mezi šest priorit (VI P) ve výživovém režimu dítěte?
I. PRAVIDELNOST - Pravidelně se stravuji, jím 5 jídel denně, mezi hlavními jídly se snažím nepojídat.
II. PESTROST - Vybírám si pestrou stravu ze všech pater Pyramidy výživy pro děti.
III. PŘIMĚŘENOST - Nepřejídám se a sním denně alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny (porce je velká jako moje pěst).
IV. PŘÍPRAVA - Dodržuji zásady hygieny jak při přípravě potravin (omývám ovoce a zeleninu), tak během jejich konzumace.
V. PRAVDIVOST - Využívám získané znalosti o výživě při hodnocení své stravy a ve svém stravování.
VI. PITNÝ REŽIM - Dodržuji pitný režim a piji především vodu.

Jak přispívá škola k pohybovému režimu žáků?
Vedle tělesné výchovy se zařazují tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohybově rekreační přestávky, vycházky a další formy pohybových aktivit. Mimo výuku se předpokládá spoluúčast místních institucí i celostátních organizací, například České unie sportu, Asociace školních sportovních klubů, iniciativy Česko se hýbe a dalších.

Jak přispívá škola k výživovému režimu žáků?
Škola by měla zajistit vhodný stravovací a pitný režim žáků, spolupracovat se školní jídelnou, vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního stravování.

Jak se mohou do pokusného ověřování zapojit rodiče žáků?
Rodiče se mohou zapojit trojím způsobem:
1) zlepšit pohybový a výživový režim svých dětí i celé rodiny podle návodu vyjádřeného v pyramidách pohybu a výživy a v pracovních sešitech žáků,
2) aktivní přistup k realizaci programu na školách (spolupráce se školou, vedení kroužků, spoluúčast na Dnech zdraví, Týdnech zdraví apod.),
3) průběžně hodnotit program Pohyb a výživa na webových stránkách Pohyb a výživa: http://pav.rvp.cz/

(převzato z: pav.rvp.cz, 23.11.2014)