Kanskje var det ved nyttår 2016-17 at notearkene mine plutselig ble gjengitte på best tenkelige vis, med virkelig tyngde og innlevelse, og det skjedde uten min kunnskap om det. Jeg er svært takknemlig for lyden. Notene mine blir nå for meg på internett gjengitte av eminente musikere, og av enestående orkestre. Når så er, viker plikten for kjærlighet, og tillitvekkende tro.

Musikk


All musikken jeg har laget har jeg laget på noteskrivingsprogrammet MuseScore. På internett er MuseScore også en nettjeneste der en kan poste notene sine og kommunisere med andre, og der har jeg postet litt.

| Profilen min på MuseScore |