A theory about Englishmen

I believe the word “be” in every culture says something important about the national character. I believe the root to the word “be” is a common perception of God. In Norway, for instance, the word “be” is “være”. And the root, for certain, is “vær”, which is “weather”. The challenge of life in Norway is the weather. The weather is the being of God.

I believe the root to the English word “be” is “bear”. I believe the “bee” was the lower being, and that the “bear” was the ultimate being, feeding on the honey. I believe the bear is the be’ar. I believe the bear was the challenge of life in ancient Great Britain.

The English verb "bear" is positive. It must be connected to the noun "be'ar", in the same way as the verbs "carry" and "care" are connected to the noun "carriage". I believe the noun came first.

In the 12th century the Englishmen took control of the bear. A spectacle was arranged from that time of, called bearbaiting. A bear was chained to a stake by the neck or the leg and dogs were set on it, to seize the nose of the bear. The nose of the animal could be blown full of pepper to further arouse it. An alternative amusement was the whipping of a blinded bear. These theatre like shows, finding place in so called bear gardens, were banned in the 19th century.

The bears could be exchanged with bulls. I believe the English word “bullying” comes from this treatment of the animal, where the scary creature was put in place, made poor.

BULLYING

A blinded bull tied to a pole.
His nose is peppered, to arouse.
And in the ground is dug a hole
so it might hide the fiery nose

from dogs to seize it, from their bites.
The crowd of people howls with joy
as they are freed from checking tights.
The scary creature they destroy.

The showing up by this torture of the bear, or the bull, found place at the same time as Englishmen got expansive. The crusades began in the 12th century. Constantinople was conquered by Christians in 1204. Englishmen had self confidence. From this time of, Great Britain was formed.

The verb “bullying” may, though, have another meaning. The bull might be scary, making frightful by its power, by its carnal energy and unpredictable behaviour. A person having control over you, acting as a bull, puts you in a permanent state of alarm. To do so is bullying.

The bear is not to control but it is to take control of. The weather is different. The weather is not to take control of. I believe the national character of Norwegians differs from the national character of Englishmen because of this.

The smart way of dealing with the bear began approximately at the same time as the inhumane bearbaiting stopped. The bear was made a toy of, and the effect of this really took off in the beginning of the 20th century when the stuffed toy animal was called “Teddy” and was mass-produced. In the Bible, there is a story of an invasion by venomous snakes in the camp of Israel during the march from Egypt. The snakes took many lives. Moses, then, let build a big model of the snake. And everyone who was looking at the snake was saved from the horror of it. And this was precisely what was done by making a toy animal of the bear. That took the sting out of it.


I have to say something in Norwegian about Danes and Swedes:På Norsk må altså det å «være» komme av «været», som er måten vi oppfatter det å «være» på. Også på Dansk sier de «være». Men «vær» på Dansk er «vejr». Og «vejr» er selvsagt beslektet med «vej», som på norsk er «måte». Slik at Dansk «være» må ha et annet opphav. Jeg tenker meg et det kommer av «væsen», som er «vesen» på Norsk. Vesen på Tysk er "wesen", og Tysk "gewesen" er presens perfektum av "zu sein", som er "å være". Og Danmark ligger jo på toppen av Tyskland.

På Svensk sier de «vara» for «være». Jeg er helt sikker på at det kommer av «varg», som jo er «ulv» på Norsk. Spørsmålet er om "väder" og "varg"/"vara" er beslektet. Svensk "bör" og norsk "bør" er jo det samme. Jeg tror, imidlertid, at svenskene tenker litt annerledes om det, ved å løfte værets "bør" litt opp. I Norge er "bør" også substantivet "weight upon shoulders". Verdt å notere seg er også at Svenskene har dette uttrykket "hur mår ni?" Norsk "mår (altså, villdyret) er "mård", på Svensk, om de ikke kaller det "mården" eller "marten". Det siste er egentlig den vitenskapelige betegnelsen, tror jeg, og jeg tenker meg at mår ble til mården som ble til marten. Men for meg ser det ut som "mård" fra gammelt av også var "mø". Poenget mitt, er at det å "ha" er annerledes på Norsk og på Svensk. For vi sier i stedet, "hvordan har du/de/man det," ikke sant. Slik at "mår" er en værensform, og, faktisk, den kulturelt gitte. Det synes meg at de er litt kompliserte, disse naboene våre.

Forøvrig, tenker jeg, at vi i Skandinavia jo gjerne deler mellom det å være og det å bli. Så gjør de ikke grammatikalsk på Engelsk, hvor "be" er "be", sånn at i så måte er en i Skandinavia mer lik Tyskeren. På Norsk tenker vi jo gjerne at først går vi, og så står vi. Og en kan spekulere på om man på Engelsk gjør det motsatte. Først står de, og så går de. Det er imidlertid fort en forferdelig forenkling man gjør, når man blir vitenskapelig. Ikke sant. Ingen i verden skal kunne fortelle Nordmenn hva stift, eller ting er.